You are here

TABASCO - klub mládeže CB Havířov

Tabasco

Jak známo, mládež je tou částí lidstva, která potřebuje ke svému životu partu a chce si užít života, "co hrdlo ráčí". Křesťanská mládež je navíc typická tím, že výše uvedené dělá v přesvědčení, že skvělou partu a inspirativní atmosféru nejlépe vytvoříme v přítomnosti živého Boha, Ježíše Krista. Chcete-li takovou partu tvořit s námi, jste zváni. Pravidelná setkání našeho klubu mládeže jsou v neděli od 17h v Havířově - modlitebna CB, Fryštátská 21.


Sčuch se povedl, čeká nás pokračování.

V neděli 13.9.2015 se v obýváku u kazatelových v Havířově uskutečnil Sčuch mládeže. Dorazilo 35 mládežníků z Havířova, Orlové a přilehlého okolí. Výsledkem sešlosti je odhodlání scházet se pravidelně, a sice kromě mimořádných událostí každou neděli od 17h v Havířově. Cílem je vytvořit skupinu mládeže, která bude otevřená všem mládežníkům v našem havířovsko-orlovském regionu, bude hravá, s dobrým jídlem, zároveň jednoznačně vyznávající víru v Ježíše Krista.

víkendová chata 20. - 22. duben 2012

O víkendu 20. - 22. dubna jede mládež na Tyru.

Cena víkendu 350 Kč

sebou vzít přezůvky, spacák  a oblečení do pohody i bláta, louže, zimy, deště, slunce a tepla.

přihlásit se do 13.4. kontaktní osoba Jakub Čech