You are here

Kázání 24.9.2017 - Starší bratr staršího syna - kázání R. Toušek

Kázání si můžete poslechnout ZDE.

Timothy Keller řekl, že největším důvodem krize současné církve je to, že je plná starších bratrů. (viz Podobenství o marnotratném synu) Spravedliví starší synové totiž nevidí, že i jejich cesta vede do záhuby, protože přes svou spravedlnost nevidí Otce, ani ztraceného mladšího bráchu. Řešením není ještě kvalitnější spravedlnost, ale víra, že je tu ještě jeden bratr. Ten nejstarší, který to podobenství vypráví.