You are here

Boží slovo na cestu rokem 2018

Pokud jsou někde dva verše, byl jeden vybrán v Havířově a druhý v Orlové.

Sbor

Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremjáš 31,34

Na chviličku jsem před tebou skryl svou tvář, ve věčné lásce se však nad tebou slituji. Izajáš 54,8

Orlová

Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. 1.Samuelova 16,7

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. Žalm  107,1

Mládež

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu. Žalm 3,4

Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1

Dorost

Poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Izajáš 49,23

Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. Žalm 17,5

Besídka

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4,32

Staršovstvo

Bůh svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Žalm 91,11

Hudebníci (skupina, Cross band)

Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Matouš 6,20

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jím dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,27-28

Diakonie

Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora. Přísloví 15,33

Duchovní obnova

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 1.Timoteovi 6,11

Rozpis služeb nedělního občerstvení 2018

Informátor pro 1. týden nového roku

Informátor můžete stáhnout ZDE (.docx)

Audiozáznam večera modliteb a chval 17.12.2017 v ESK

Zkrácený záznam celého večera můžete najít ZDE

Fotografie a další věci najdete na facebookové události

Informátor pro 51. týden

Nový Informátor (aktuální sborová oznámení) si můžete stáhnout ZDE.

Informátor pro 50. týden

Informátor pro 46. týden

Čas biblických hodin se nemění - 18:15

Upozorňujeme na změnu v již ohlášených akcích. Začátek studijní skupinky "Biblická hodina" se nebude měnit a zůstává i přes zimní čas na 18:15.

Stránky