Biblická 2011


V sobotu 7. května proběhlo regionální kolo biblické stezky. Závodilo se opět v Horní Krupé, kam za námi dorazili i naši soupeři.

Sraz pro účastníky je v 8.45 hodin ve sboru Církve bratské v Horní Krupé, předpokládaný konec je kolem 15. hodiny.

Co sebou: věci na ven, běhá se za každého počasí a 30kč na oběd.

Bližší info rád podá Aleš: mobil 606 954 368 nebo mail aales.novak@tiscali.cz.

Soutěží se ve dvou kategoriích: pěšinka (rok narození 1999 a mladší) a stezka. Soutěžní týmy jsou trojčlenné. Soutěží se na předem daném území, na kterém jsou rozmístěna stanoviště s úkoly (biblické znalosti – evangelium podle Marka, historické osobnosti, všeobecné znalosti, odhad, sportovní úkoly...). Každý tým dostane mapu s územím a ve stanoveném čase se snaží získat co nejvíce bodů.

Biblická stezka je bezvadná v tom, že se potkáš s dětmi z jiných míst a můžeš s nimi poměřit své síly a navázat přátelství. Po závodě bude společný oběd, po kterém dojde k vyhlášení výsledků a předání cen.

Do závodu je potřeba si vytvořit soutěžní týmy.

Výsledky - stezka

Pořadí Číslo hlídky Jména Dorost (sbor) Body
1. 9 Utterdorfská, Radolescu, Kreisingerová CB Kutná Hora 85,5
2. 8 Pečenka J., Pečenková K., Kreisinger CB Kutná Hora 79
3. 1 Onderková, Dvořák, Chvalovská CB Kutná Hora 72
4. 5 Rychlý, Karban, Pavlas CB Havlíčkův Brod 70
5. 2 Benáková, Smejkalová, Neumannová E. CB Horní Krupá 50,5
6. 6 Merta, Vinklář, Krkošová Slovo života Kolín 40,5

Výsledky - pěšinka

Pořadí Číslo hlídky Jména Dorost (sbor) Body
1. 7 Rosičková, Bárta J., Neumannová K. CB Horní Krupá 48
2. 3 Jindra, Peřinová, Chalupová CB Havlíčkův Brod 43
- 4 Bárta, Neumann CB Horní Krupá 53,5

Dorošťák 2011 - 1
Osobnosti (Augustin a Martin Luther)

Verše k zapamatování jsou vypsány zde

Píseň od Martina Luthera (prý na ni bude otázka)

1. Hrad přepevný je Pán Bůh náš,
zbroj výborná i síla.
On chrání nás,
když satanáš své proti nám vysílá.

2. Ten starý nepřítel zničit by nás chtěl,
moc a mnohá lest hrozná
zbraň jeho jest;
v světě nemá rovného.

3. Nástroj lidský je v tom špatný,
snadní jsme my k zmožení,
však hájí nás rek udatný,
jejž Bůh nám dal k spasení.

4. Kdo by to byl, nevíš?
Toť Kristus Ježíš,
Bůh a Pán všeho,
a není jiného:
On zvítězí jediný!
5. Byť svět i ďáblů plný byl
chtějících nás zhltiti,
přec žádný z nás by neubyl:
musejí ustoupiti.

6. Kníže světa toho,
ač bouří mnoho,
co chce, nespraví,
soud Boží ho dáví,
slovíčko jej porazí.

7. Ďábel, svět musejí jistě
ustoupit Slovu jeho,
neb s námi je v každém místě
Pán s dary Ducha svého.

8. Přijde-li na zmatek
čest, hrdlo, statek,
nechť si to mají,
nic tím nezískají,
nebes nám však nechají.

(aktualizováno 14. 7. 2011) pdftisk


Dnes navštívilo stránky 5 lidí, celkově už 57290.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist