Výstava o bibli


Lego všude, kam se podíváš, ale hlavně: Lego pro kreativní děti! Pod tímto heslem probíhalo slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, do které se přihlásilo 72 dětí z okolí Horní Krupé, Skuhrova, Dolní Krupé a Rozsochatce. A opravdu. Když děti se svými rodiči přišly, viděly v hornokrupském kulturním domě stavebnice Lego, vláček z Lega a spoustu drobností, které byly od tohoto známého výrobce malých kostiček a dětské radosti. 
Vyhlášení výsledků probíhalo ve třech kategoriích: předškoláci, žáci 1. a 2. třídy a nakonec žáci 3.-5. třídy. Ceny vítězům předával na požádání pořadatelů místní starosta Hugo Pelikán. Nakonec dostaly nějakou pozornost z Lega všechny děti, protože jsme chtěli odměnit jejich zapojení a projevenou kreativitu. 
Výtvarná soutěž byla vyhlášena v souvislosti s Výstavou o Bibli nejen pro děti, která probíhala v Církvi bratrské v Horní Krupé. Tématem výtvarných prací byla Bible, biblická postava či příběh.
Na první pohled by se mohlo zdát, že vyhlášením vítězů s předáním cen a společnou fotografií vítězů vše skončilo. To by však byl velký omyl, tím to teprve začalo! Připravena byla celá řada rukodělných aktivit jako malování na kameny, vytváření výrobků ze slámy a sena, výroba papírových přáníček a také výroba z keramické hlíny. A tak děti se svými rodiči strávily pěkné odpoledne vytvářením děl, které si v podvečer odnášely domů.
Poděkování patří všem, kteří toto pěkné odpoledne připravili – mládeži, vedoucím keramického kroužku, výtvarné porotě i všem sponzorům a organizátorům. Zavzpomínat na toto pěkné odpoledne můžeme prostřednictvím fotografií. (vloženo 26.11.2008)

Komise pro výtvarnou soutěž se sešla a rozhodovala z více než sedmdesáti přihlášených výtvarných děl dětí z našeho okolí, bylo z čeho vybírat. Jak výtvarná komise pracovala můžete vidět zde. Výsledky budou zveřejněny a ceny výhercům předány 9. listopadu v 15:00 hod. v hornokrupském kulturním domě. Všechny děti a jejich rodiče zveme - každé dítě, které se zúčastnilo soutěže, a tak projevilo svou kreativitu, bude odměněno. Lego pro kreativní děti! Kromě vyhlášení vítězů bude pro zájemce připravena zkouška slámování, malování na kameny, práce s keramickou hlínou a papírem. Přijďte s rozvíjejte svou kreativitu. (vloženo 3.11.2008)

Viděli jste už na vlastní oči vzácnou knihu, která se v roce 1923 našla v Horní Krupé? 300 let ukrývaná Postila, která byla nalezena při demolici stodoly v č. p. 4 ve vydlabané dutině trámu, je nyní vystavena na výstavě o Bibli. Více zde. Výtah ze sborníku 700 let v Krupé zde. Za shlédnutí stojí i Zlatá Bible, Bible ze dřeva a Lega. (vloženo 23.10.2008)

Výstava o Bibli nejen pro děti byla v neděli 19. října slavnostně zahájena. Fotografie jsou zde. (vloženo 19.10.2008)

Výstava o Bibli nejen pro děti probíhá od 19. do 31. října ve sborovém domě Církve bratrské v Horní Krupé. Děti si mohou v rámci výstavy prakticky vyzkoušet práci písaře, ochutnat jídla z biblické doby (například nekvašený chléb), ale i dozvědět se rekordy o Bibli z Guinessovy knihy rekordů. Na závěr výstavy je připravován páteční podvečer pro děti o Bibli se zajímavými příběhy, soutěží a základními informacemi o Bibli. 
Na výstavě jsou připraveny zajímavosti o Bibli, mnoho různých překladů Bible (ať už českých nebo zahraničních), Bible v původních jazycích, Bible v počítači, mobilu a jiné technické zajímavosti, Bible v MP3, knihy o Bibli, biblické mapy, informace o překladu Bible, do jakých jazyků se nyní Bible překládá a jiné exponáty týkající se Knihy knih. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet. Výstava je připravena i pro rodiny s dětmi (děti mají např. svůj koutek). Bible není jen stará kniha!
Po celou dobu trvání je výstava otevřena denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00 hodin. Větší skupiny (školy, školky, církevní skupiny) prosíme o ohlášení se předem, abychom mohli zajistit dostatek biblických pokrmů pro všechny. Vstupné je dobrovolné. 

Doprovodný program

V průběhu výstavy, která je připravována pro děti, ale i další zájemce o Knihu knih, je možné v rámci bohatého doprovodného programu navštívit semináře Jak číst Bibli (pro pokročilé) - MP3 zde, Jak číst Bibli (pro začátečníky), shlédnout dokument Objevujeme Bibli, podvečer o Bibli se zajímavými příběhy o Bibli, soutěží, hrami, rukodělnou tvorbou a zajímavostmi o Bibli (31. října 2008 od 17:30). Doprovodný program je k dispozici zde.

Pro více informací volejte Romana Neumanna, tel. 737 745 344 nebo piště na adresu Romana Neumanna. Plakáty k výstavě jsou zde (malé rozlišení, velké rozlišení), plakátek pro děti zde (malé rozlišení, velké rozlišení). Tisková zpráva zde.

Výtvarná soutěž

Lego pro kreativní děti! V rámci doprovodného programu k Výstavě o Bibli nejen dětem je vyhlášena výtvarná soutěž pro předškolní i školní děti z našeho okolí (Horní Krupá, Dolní Krupá, Skuhrov, Rozsochtec) na námět: Bible, biblická postava, biblický příběh případně něco z výstavy o Bibli. Do poroty zasednou učitelé výtvarné výchovy z okolí.
Věkové rozdělení soutěžících do čtyř kategorií: předškoláci, žáci 1. a 2. třídy, žáci 3. až 5. třídy a žáci vyšších ročníků.
Technika: vodové barvy, tužka, pastelky, voskovky, tempery a křída.
Soutěžit se bude o hodnotné ceny, první místo v každé kategorii bude odměněno stavebnicí Lego.
Svá díla mohou krupské děti a žáci odevzdávat v průběhu výstavy Romanu Neumannovi nebo ve své škole (v Dolní Krupé, Skuhrově a Rozsochatci) učiteli výtvarné výchovy do 31. října 2008. 
Soutěž probíhá ve spolupráci s obcí Horní Krupá.

Na slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s předáním cen zveme nejen děti, ale i jejich rodiče. Proběhne 9. listopadu od 15:00 hod. v kulturním domě v Horní Krupé, kde budou vystaveny všechny soutěžní výtvarné práce dětí. Když už se sejdou kreativní děti a jejich rodiče, je škoda po předání cen jen tak sedět nebo odejít, proto všichni mohou (je to dobrovolné) zkusit slámování, výrobu z keramické hlíny, výrobu z papíru nebo malbu na kameny. U všech rukodělných aktivit budou zkušení lidé, kteří rádi poradí a předvedou techniku. Materiál a pomůcky pro jednotlivé aktivity bude zajištěn. Pro trochu relaxu poslouží i hra Twister. 

Zajímavosti:

Virtuální prohlídka svitku Izajáše z Kumránské jeskyně od Mrtvého moře zde.

Na stránkách Nové Bible Kralické je možnost zdarma stáhnout českými herci namluvený Nový zákon ve formátu MP3. Pokud to nechcete stahovat, kontaktujte Romana Neumanna.

Bible do mobilu? Více zde a zde.

On-line počítačová hra o apoštolu Pavlovi zde.

Archeologové nalezli údajně nejstarší hebrejský text - více zde.