Datum aktualizace:
16. 1. 2021Vítejte na stránkách sboru Církve bratrské v Hradci Králové

Co všechno zde najdete?
- Informace o jednotlivých oblastech života sboru
- Přehled pravidelných sborových aktivit
- Stručnou charakteristiku sboru
- Řadu fotografií ze života sboru
- Kontakty na sbor a plánek, jak nás najdete
- Aktuality včetně kalendáře sborových akcí a mnoho dalšího.

Odkaz na společnou bohoslužbu CB v neděli 17. 1. v 9.30 hod.

https://www.youtube.com/watch?v=hY8UIQyeWKw&feature=youtu.be

Téma – O zbožných radikálech /Fp 3,1-21/

Řečník – předseda RCB kaz. D. Novák

Oznámení na neděli 17. 1. naleznete zde

Odkaz na videonahrávku kazatelů, farářek a pastorů církví v H. Králové k Aliančnímu týdnu modliteb 2021.

https://youtu.be/-eyaFgtIg8w

Lednové číslo časopisu Brána naleznete zde

Odkaz na přenos shromáždění v neděli 10. 1.

Téma – Výklad sborového hesla na rok 2021 /kaz. Legát/

https://youtu.be/RAxQoRKj8I0

Lednové číslo Sborového listu naleznete zde

Novoroční hesla na rok 2021 naleznete zde

Odkaz na přenos shromáždění v neděli 3. 1.

Téma – Zkratky a objížďky /kaz. Legát/

https://youtu.be/KUAR0hqPd08

Pastýřský list předsedy RCB kaz. D. Nováka naleznete zde

Program sboru na měsíc leden naleznete zde

odkaz na webové stránky centra pro rodinu Beránek naleznete zde
Církev bratrská je větví křesťanské církve, navazující na českou i světovou reformaci. Tvoří ji otevřená společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého záchrance, přijímají Bibli za měřítko víry, učení i života. Sbory Církve bratrské vidí svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.


Stisknutím levého tlačítka myši zvětšíte fotografii.Stisknutím levého tlačítka myši zvětšíte fotografii.
aa