SBOR CB --v--

Mám zájem dostávat
mesíční program na
svůj email:

Angličtina

Zpět na Aktivity

Kurzy angličtiny pro veřejnost v r. 2021/2022


Informace pro nový školní rok najdete na nových webových stránkách www.kostelna.cz.


 • Přihlášení do kurzu kdykoliv během školního roku
 • Kurzy probíhají jednou týdně po dvou vyučovacích hodinách
 • Součástí lekce je výuka z učebnice a krátké čtení z Bible (v angličtině)
 • Pro kurz/klub se můžete rozhodnout až po první lekci
 • Kurzy se otvírají při minimálním počtu 4 studentůUčebna: KOSTELNA, CB Jižní Město, Modletická 1391/4 Praha 4 - Jižní Město - mapa. Učebna je blízko autobusové zast. Ke Kateřinkám, MHD bus 136, 213.

Kontakt: 732 939 162, anglictina@kostelna.cz

Přihláška: Přihlásit se můžete on-line, nebo na místě před začátkem kurzu. Vyplněním přihlášky nám dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů (např. pro zasílání informačních e-mailů a pozvánek).

Platba za kurz: Kurzovné se platí v hotovosti, nebo převodem na účet, popř. na fakturu. (Viz Obchodní podmínky)

Číslo účtu:  2700505981/2010
Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla
Specifický symbol: 211012
Do textu napište: Angličtina a jméno studenta

Obchodní podmínky pro školní rok 2020/21 (při reálné docházce do kurzu)

 • Zápis do kurzu je možný v průběhu celého semestru. Kurzy probíhají jednou týdně po dvou vyučovacích hodinách.
  Kurzy se hradí za 1 semestr, což je obvykle 32 hodin (16 týdnů). Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut a stojí 75 Kč.

 • Student má nárok na vrácení kurzovného, pokud je kurz zrušen ze strany dodavatele (nenaplnění kurzu, nemoc lektora apod.)
 • Překážky ze strany posluchače vzniklé v průběhu konání kurzu (změna pracovní doby, služební cesta, nemoc apod.) nejsou důvodem k vrácení kurzovného. Student, který již nastoupil do kurzu a nemůže v něm dále pokračovat, má nárok na vrácení maximálně 50% ze školného za zbývající počet lekcí do konce semestru.
 • Kurzovné lze převést na jinou osobu v rámci stejného školního roku v případě, že student navštívil pouze 4 lekce ze semestru. Kurzovné nelze převést na další školní rok (mimo výjimečné události typu nouzového stavu).