SBOR CB --v--

Mám zájem dostávat
mesíční program na
svůj email:

Konverzace pro mírně pokročilé (A2)

Zpět na Aktivity | Angličtina
Konverzační kurz pro mírně pokročilé studenty, kteří znají již základy anglické gramatiky (přítomný a minulý čas sloves), ale chtějí více procvičovat ústní projev a tvorbu vět. Kurz je vhodný též pro senory.

Učebnice: Vocabulary in Practice 4

Čas:   pondělí 14:30 - 16:00

Cena: kurzovné 2400 Kč (32 vyuč. hodin)