SBOR CB --v--

Mám zájem dostávat
mesíční program na
svůj email:

Dary

Děkujeme Vám, že chcete finančně podpořit naši práci a aktivity na Jižním Městě a na Skalce. Vaše dary je možno odečíst ze základu daně, rádi Vám vystavíme potvrzení o poskytnutém daru.

"Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně."§15 Zákona o daních z příjmů 586/1992 Sb.

Církev bratrská je registrovaná církev v ČR podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Informace lze nalézt na stránkách Rejstříku registrovaných církví Ministerstva kultury (IČ: 73633267).

Dary v hotovosti:

Dar vložte do obálky nadepsané svým jménem a vhoďte do velké červené pokladny v kavárně. Můžete připsat i účel, na který má být dar použit.

Dary pro Sbor Jižní Město

Adresa: Sbor Církve bratrské Jižní Město, Modletická 1391/4, 14900 Praha 4 - Jižní Město
Číslo účtu: 2700505981/2010 (korunový účet)
IBAN: CZ92 2010 0000 0027 0050 5981
SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla
Specifický symbol: 297

Dary pro Stanici Skalka

Číslo účtu: 2201367705/2010 (korunový účet)
IBAN: CZ35 2010 0000 0022 0136 7705
SWIFT / BIC: FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla

Jednorázové a účelové dary ohlašte prosím emailem naší paní účetní, která Vám potvrdí jejich přijetí.

Info:
Markéta Lučanová (účetní), 604 571 424, mlucanova@seznam.cz