"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
L É T O   2 0 1 8
Bulletin 7-8/18 (předchozí)


Biblické hodiny přes prázdniny nejsou!
Fotografie z křestního dne v Botanické zahradě v Bečově n.T. (z neděle 24. června)
Neděle 29. července od 9,30 Kázání: Zdeněk Holubec (Plzeň), moderuje Ondra Schütze

Neděle 5. srpna od 9,30 Kázání: Martin Záhořík, moderuje Filip Sedláček

Neděle 12. srpna od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Galina Babarika

Neděle 19. srpna od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje René Malík

Neděle 26. srpna od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ruda Kocourek

Neděle 2. září od 9,30 Kázání: Pavel Král, moderuje Ondra Schütze

Čtvrtek 6. září od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
Neděle 9. září od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Radek Kačír
Zahájení školního roku

Pastýřský dopis předsedy rady CB z června 2018.
Konference Dětské misie Západní Čechy 2018: ZAOSTŘENO NA DĚTI, 15. září v Chebu: pozvánka
přečtěte si: Sen pro Církev bratrskou (Rada CB v prosinci 2017)
Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Novoroční verše 2018

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: červenec 2018 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist