"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."

Kde, Kdo, Kdy?
Kontaktujte nás
Skupinka Cheb
Skupinka Chodov
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
L I S T O P A D   2 0 2 0
Bulletin 10/20 (předchozí)

        Milé sestry, bratři a přátelé našeho společenství,
celostátní omezování kontaktů mezi lidmi se už dotklo i provozu církví. Není to útok na křesťany (jak už sem to někde zaslechl), je to (určitě diskutabilní, ale myslím i pochopitelná) snaha vlády ČR zpomalit šíření nákazy, aby to zdravotníci dobře zvládli léčit. Proto vás chci informovat:
Až do odvolání jsou nedělní bohoslužby zrušeny.
2/ Odkládáme vizitaci Rady CB v našem sboru s návštěvou kaz. D. Fajfra, která měla proběhnout o víkendu 16-18. října.
3/ Bližší informace najdete na webu CB.cz nebo přímo na vlada.cz
4/ Povzbuzuji vás, abychom v příštích týdnech využili online možnosti komunikace i setkávání. Setkání a skupinky se dají dělat i přes např. Whatsapp a výborná možnost jsou i videokonference, např. přes program "Zoom" apod. Takto mohou spolu u monitoru počítačů mluvit, naslouchat i modlit se více lidí jednou a navzájem.
5/ Pokud sháníte roušky či respirátory, výbornou cenovou nabídku je možné využít přes Jirku Kunického, obraťte se přímo na něj...
Připomínám vám slovo z proroka Izaiáše, který v situaci Božích soudů nad Izraelem, v obklopení nepřátel a pak i nadlouho daleko od své země a domovů píše slovo - i pro nás všechny:
"Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel." (Iz 43:1-3)
        S přáním Božího pokoje, naděje v starostech a radosti i z všedních okamžiků navzdory všem těmto nepříjemnostem
Tomáš H.


Neděle 22. listopadu: Shromáždění v Bulharské se nekoná
Na tento den je připraveno Kázání našeho pastora Tomáše Holubce v mp3, (Je Bůh opravdu dobrý?), kontext v Bibli: Marek 10:17-18, Žalmy 136:1
Opět je i možnost využití např. on-line přenosu kázání sboru CB Praha - Černošice
Neděle 15. listopadu:
Na tento den je připraveno Kázání našeho pastora Tomáše Holubce v mp3, (Telefonní číslo do nebe), kontext v Bibli: Žalmy 130:1-8
Neděle 8. listopadu:
Na dnešní den je připraveno Slovo našeho pastora Tomáše Holubce v mp3, (Co z našeho života obstojí a co shoří), kontext v Bibli: 1. Korintským 3:6-15
Neděle 1. listopadu:
Je plánována společná on-line bohoslužba Církve bratrské (začátek přímého přenosu je v 9:00 hodin). Srdečně Vás tímto zveme k účasti. Kázat bude bratr David Novák (předseda Rady CB) na téma „Kdo se u Nejvyššího ukrývá, přečká covid ve stínu Všemohoucího… Skutečně?!“ (info plakátek)
Neděle 25. říjen:
Na tento den je připraveno Kázání br. Davida Karaby z Chebu v mp3, kontext v Bibli: Lukáš 7:18 - 23
Od 10,00 je bohoslužba CB na ČT2 (předseda Rady CB br. David Novák)
Dále je možnost využití např. on-line přenosu kázání sboru CB Praha - Černošice (info plakátek)

Vyberte si k poslechu i z množství dalších nedělních kázání, která zazněla v naší modlitebně.

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Novoroční verše pro r. 2020

LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: listopad 2020 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist