"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
L E D E N   2 0 1 9
Bulletin 1/19 (předchozí)

Dobrými rozhodnutími je dlážděna cesta do nebe…
Jestli to znáte i jinak, tak máte pravdu :-)
Ale bible dává správným rozhodnutím velkou váhu, a řadu zaslíbení. Např. v Žalmu 27:14: „Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“
Každý se někdy špatně rozhodneme, anebo třeba prováháme vhodný okamžik. Někdo řekl, že „největší škody v životě nevznikají z neopatrnosti, ale kvůli příliš velké opatrnosti“. A není asi náhoda, když se v bibli mluví o odvaze a jedním dechem sezmiňuje i ochota se rozhodnout. Špatná rozhodnutí máme opustit, vyznat v pokání a napravit. Dobrá rozhodnutí máme pevně držet a nepustit i ve chvílích pochybností a různých „bouří“ života.

Přeju vám všem do r. 2019, abyste spoléhali na Pána Boha více než na sebe a pevně mu důvěřovali více než sobě samému.
Váš Tomáš Holubec


Čtvrtek 17. ledna od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec
Neděle 20. ledna od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje: René Malík
Putovní biblická, čtvrtek 24. ledna od 19,00 u Sedláčkových v Doubí (ul. K Přehradě), každý je zván...
Neděle 27. ledna od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: Tomáš Štěpánek
Čtvrtek 31. ledna od 18,30 biblická hodina: Tomáš Holubec

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary
Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.


Novoroční verše 2019

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: leden 2019 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist