"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."

Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
P R O S I N E C   2 0 1 9
Pozvání k adventu
Bulletin 12/19 (předchozí)

"Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje." (Izajáš 9:5)

Milí přátelé,
        evangelium o Ježíši Kristu je dobrá zpráva, radostná novina. Týká se nejdůležitějších věcí v životě a je pro každého člověka bez výjimky. Na rozdíl od bulváru nezkresluje účelově fakta, ale podává pravdivý, celkový obraz situace a vztahu mezi Bohem a člověkem. Nevyvolává davové emoce a nebrání lidem svobodně myslet. A ačkoli není senzacechtivé, způsobuje evangelium velkou senzaci a skutečně radostný poprask v životě každého, kdo mu uvěří a k Pánu Ježíši přijde.
Přeju vám všem požehnaný čas adventu a vánoc!
Váš Tomáš Holubec, pastor sboru


Neděle druhá adventní - Pán přijde, 8. prosince od 9,30 Kázání - V soužení buďte trpěliví: Tomáš Holubec, moderuje: Galina Babarika
Adventní sbírka.
Čtvrtek 12. prosince od 18,30 Setkání nad Biblí u kávy a čaje

Neděle třetí adventní - Pán přichází, 15. prosince od 9,30 Kázání - V modlitbách vytrvalí: Tomáš Holubec, moderuje: Tomáš Štěpánek
Adventní sbírka.
Putovní biblická, čtvrtek 19. prosince od 19,00 u sestry Hedviky Ž. (ul. Moskevská), každý je zván...
Neděle čtvrtá adventní - Dětská vánoční bohoslužba, 22. prosince od 9,30 Dětské vystoupení, vánoční slovo, dárky, kavárna s cukrovím...
Adventní sbírka.
Boží hod vánoční, Středa 25. prosince od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: Ondra Shütze
Neděle 29. prosince od 9,30 Kázání: Pavel Král, moderuje: Galina Babarika
Sborový oběd formou "co kdo přinese na společný stůl"
Po obědě, od 13,00 Ukončení roku 2019, vděčnost, modlitby, svědectví, losování novoročních hesel pro r.2020...

Novoroční bohoslužba - Neděle 5. ledna 2020 od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: René Malík

5. až 12. ledna 2020 Týden společných modliteb církví "Porada o nápravě" (J.A.Komenský - Obecná porada o nápravě věcí lidských), pořádá ČEA

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Novoroční verše 2019

LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: prosinec 2019 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist