"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
Ú N O R, B Ř E Z E N   2 0 1 8
Bulletin 2-3/18 (předchozí)

„Řekli si spolu: Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?" (Lukáš 24:32)

Kdy začíná opravdové křesťanství?

Milí přátelé, bratři a sestry,
        dostala se mi do ruky knížka od Garryho Shepherda s názvem „Boží ruka“. Popisuje v ní krásné i dramatické až tragické události a zkušenosti ze své misie mezi kmeny v Nepálu. Velmi se mě dotklo jeho osobní vyznání o tom, jak se povrchní obrácení změnilo v hluboké odevzdání:
"Stal se ze mě pseudokřesťan. Věřil jsem v Ježíše, ale jen v mé hlavě a mými rty. Následoval jsem ho a poslouchal do té doby, pokud to nenarušovalo moje vlastní plány na život plný potěšení a pohodlí. Ale tím, že jsem dal své touhy na první místo, jsem nikdy nevzal v úvahu Boží touhy a Boží plán. Neuvědomoval jsem si, že Bůh si chce pro sebe připravit rodinu...ty, kteří se v Kristu naučí vítězit nad tělesnou žádostí a pýchou. Chce děti, které by v Ježíšově moci zápasily se satanem a zaútočily na brány pekel. Hledá syny a dcery, kteří s Ním budou chodit a budou s Ním mluvit jako s přítelem.
Přemýšlejme o tom, jak se projevuje opravdové křesťanství v našem životě. Jestli nás také neohrožuje tzv. “pseudo-křesťanství”? Objevujme s novou radostí Boží cestu pro svůj život.

Přeju vám všem požehnané zimní dny s novými zkušenostmi s Boží blízkostí a pak také radostné období velikonoc!
Váš Tomáš Holubec

Čtvrtek 22. února od 18,30 Nad Biblí u kávy a čaje: Tomáš Holubec
Neděle 25. února od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Radek Kačír

PUTOVNÍ BIBLICKÁ, středa 28. února od 19,00 u Vilmy a Vaška S. v Doubí, jste zváni...
Čtvrtek 1. března od 18,30 Nad Biblí u kávy a čaje: Tomáš Holubec
Neděle 4. března od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Galina Babarika

Čtvrtek 8. března od 18,30 Nad Biblí u kávy a čaje: Tomáš Holubec
Setkání mužů, 9. až 10.3., fara ve Stříbrné u Kraslic, téma: kněz rodiny - manžel - táta
Neděle 11. března od 9,30 Kázání: Pavel Král, moderuje Tomáš Holubec

Čtvrtek 15. března od 18,30 Nad Biblí u kávy a čaje: Tomáš Holubec
Neděle 18. března od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje Tomáš Štěpánek
Sborový oběd + výroční člen. shromáždění
PUTOVNÍ BIBLICKÁ, čtvrtek 22. března od 19,00 u Zuzky N. v Nové Roli, jste zváni...
Neděle 25. března od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje Ondra Schütze

Čtvrtek 29. března Biblická hodina NEBUDE!

přečtěte si: Sen pro Církev bratrskou (Rada CB v prosinci 2017)
Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.

Novoroční verše 2018

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
Legoprojekt opět plánován...
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Awana - dětský klub 

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod WinXP, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední úpravy stránek: únor 2018 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist