Vedení sboru - staršovstvo

Karel Vrána
vedoucí stanice sboru, misijní pracovník Církve bratrské

Stanislav Czudek
hospodář

Viktor Koval
správce budovy

Adam Koch


Co je Církev bratrská?

Církev bratrská patří k protestantským církvím. Její počátky sahají do druhé poloviny 19. století. Navazuje však na nejstarší křesťanskou tradici a čerpá z dědictví české i světové reformace. V dobách Rakouska-Uherska nesla název Svobodná církev reformovaná, za první republiky Jednota českobratrská a nakonec v sedmdesátých letech minulého století došlo k vytvoření současného názvu, Církev bratrská.
Dnes Církev bratrskou tvoří asi 60 sborů v České republice a celkem se k ní podle posledního sčítání lidu hlásí více jak deset tisíc lidí, čímž se stala třetí nejpočetnější protestantskou církví u nás. Církev bratrská je otevřená široké ekumenické spolupráci.
Chceme tvořit společenství, kam může každý přijít, ptát se, naslouchat, setkat se s druhými, ale především s Bohem. Zároveň chceme na prvním místě rozvíjet vztah s Ježíšem Kristem. Bible představuje normu pro náš život a víru.


Historie

  • V roce 2001 – 2002 jsme ve staršovstvu v Č. Těšíně začali mluvit o evangelizaci v Karviné.
  • V březnu 2003 jsme otevřeli Volnočasové a komunitní centrum Fontána v Karviné, s pomocí Dětské misie se začala rozvíjet práce mezi dětmi a později i mládeží.
  • 5. dubna 2004 – proběhlo první oficiální shromáždění pro rodiče, děti a přátelé na téma „Kdo je Ježíš, který uděluje milost“
  • 20. března 2005 – setkání co 14 dnů v odpoledních hodinách
  • V roce 2005 se obrátilo několik mladých lidí, a proto jsme začali přemýšlet o založení oficiální práce církve, kde bychom tyto mladé mohli vést blíž k Bohu a budovat jejich víru.
  • 5. února 2006 – oficiální otevření misijní stanice v Karviné
  • Rada Církve bratrské na svém jednání rozhodla o ustavení samostatné kazatelské stanice v Karviné k 1. února 2008.