Církev bratrská Kutná Hora

...naději máme v Bohu živém.

Sborový program

 • Bohoslužba: neděle v 9:30
 • Modlitební chvilka: neděle v 9:00
 • Biblické vyučování: středa v 18:00
 • Setkání dětského klubu: pátek v 16:00
 • Setkání dorostu: pátek v 16:00
 • Setkání mládeže: pátek v 19:00

Kontakty

 • Správce sboru: Miloš Hejzlar
 • mail: milos.hejzlar(at)cb.cz
 • tel: 608 333 926
 • Staršovstvo: Pavel Štifter
 • mail: pstifter(at)seznam.cz
 • tel: 604 247 678
 • Správce budovy: Jiří Just
 • mail: g.iustus(at)centrum.cz
 • tel: 608 246 516

Adresa

 • Masarykova 321/9
 • 284 01 Kutná Hora

Kdo jsme

Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjedinného Boha jako svého Spasitele a Pána, přijímá Bibli jako zjevené Boží Slovo za jediné měřítko víry, učení a života. Kdokoliv může přijít a hledat odpovědi na základní životní otázky. Své poslání vidíme ve zřetelném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě, svou víru uskutečňuje zvěstováním evangelia, misijní činností, praktickou službou potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích a budováním sborů podle příkladu novozákonní církve.

Archiv kázání