Stavba městečka dětmi od 6 do 12 let

Městečko z Lega se vrací!

Radost dětí, jejich zaujetí pro věc a nadšení z velikosti společného díla, které si pamatujeme z loňského premiérového ročníku této akce v Poděbradech, jsou pro nás motivací, abychom pro ně opět připravili tak zvaný Landprojekt.

Ve dnech 22. – 24. září budou moci děti ve věku od 6 do 12 let přispět každý svým dílem ke stavbě originálního městečka o velikosti 8 x 3,5 metru, a to výhradně z Lego kostiček. Někdo může stavět domky dle vlastní fantazie, jiný třeba letadla, nádraží nebo fotbalový stadion. Mezi jednotlivými stavbami bude projíždět pravý Lego vláček. Dětem budou po celou dobu k dispozici instruktoři, a v polovině „směny“ je pak čeká přestávka na občerstvení.
Od čtvrtka do soboty se bude stavět vždy v čase od 15.30 do 18.30 hodin, v neděli pak bude možnost si hotové město prohlédnout. Na závěr budou z dětí, které se na výstavbě podílely, vylosováni výherci menších stavebnic.

Vše se bude opět odehrávat v modlitebně Bétel – za nádražím mezi Jednotou a DDM Symfonie. Vzhledem k tomu, že kapacita je omezena na 32 dětí na jedno odpoledne, doporučujeme si místa rezervovat, a to od 29. srpna na čísle 325 625 176. Současně děkujeme Městu Poděbrady za finanční příspěvek na tento projekt!

Petr Geldner