14. 12. 2014 - 1. 1. 2015 Advent, vánoce a přelom roku

Zveme na shromáždění v naší liberecké modlitebně o adventu, vánocích a na přelomu roku, např. na dětskou vánoční slavnost nebo na Půlnoční. Všechna shromáždění a jejich začátky jsou uvedeny na plakátku.