20. - 22. 11. 2015 - Víkendový seminář OTCOVO SRDCE

Srdečně zveme na víkendový seminář pod vedením Jeffa Scaldwella - Otcovo srdce - který se bude konat 20. - 22. listopadu v naší modlitebně. Více informací naleznete v odkazech níže, případně na pozvánce, pokud na ni kliknete.

 

 

Program semináře 

20.11.2015 

Modlitebna sboru Církve Bratrské - Puchmajerova 359/4, Lbc 

18:00 - 21:00 - Pozvání do Otcova srdce /modlitba + přednáška/

  

21.11.2015 

Modlitebna sboru Církve Bratrské - Puchmajerova 359/4, Lbc 

9:30 - 12:30 - Otevřete svá srdce Otci /modlitba + přednáška/

Oběd je možné si objednat na tel. 736 730 751 či mailu 

14:00 - 16:30 - Najít své místo v Božím srdci /přednáška + služba modlitby/

Večeři si vezměte s sebou

18:30 - 21:00 - Návrat domů k Otci /modlitba + přednáška/

 

22.11.2015 

Fara Arciděkanství - Kostelní 9/7, Lbc - zvoňte na zvonek „Kancelář“ či 736730751

9:30 - 12:30 - Sláva svobody Božích dětí /modlitba + přednáška/


Historie a způsob vyučování

„Otcovo srdce: nalezení vlastního místa v Otcově Srdci“

Člověk, který přijal zjevení o tomto návratu domů, se jmenuje Jack Winter.

Podstatou tohoto zjevení je nalezení našeho místa v Otcově srdci, nalezení našeho domova a bezpečí v Otcově lásce. Otec nejenom chce, abychom poznali, že nás miluje, ale chce také, abychom Jeho lásku každý den zakoušeli.

Jako křesťané víme a věříme, že Kristus za nás zemřel, že naše hříchy jsou odpuštěny a že máme díky tomu, co pro nás Ježíš vykonal, věčný cíl v nebi. Je ale náš život plný lásky, pokoje a klidu? Vidí lidé v našich tvářích ještě něco jiného? Slyší v našem hlasu lásku a pokoj? Zakoušejí skrze nás lásku? Co nám bere pokoj a pocit bezpečí? Jaké strachy nás neustále ovládají?

Ježíš nepřišel jenom proto, aby místo nás zemřel na kříži a vzal na sebe všechny naše hříchy, abychom mohli být spaseni. Udělal mnohem víc než to!! Přišel, aby nám ukázal cestu domů a aby nás přivedl domů. Co je tím domovem? Je to milující náruč našeho nebeského Otce. A tato náruč je pro nás otevřená každou minutu každého dne.

Když v Janovi 14 Ježíš řekl, že nám odchází připravit místo a že v domě jeho Otce je mnoho příbytků, nemluvil pouze o tom, co nastane, až zemřeme. Mluvil o místě, na kterém můžeme žít už teď! Ježíš vykonal všechno, co bylo třeba vykonat, aby nás přivedl domů!! Odstranil všechny překážky, které nám brání rozběhnout se do Otcovy náruče a Otec čeká, až k němu přijdeme a přineseme mu všechny své každodenní těžkosti, problémy a obavy.

„Otcovo srdce“ je víkendový seminář a je to čas, kdy za sebou necháváme své každodenní starosti a přicházíme se setkat se svým nebeským Otcem. Pro většinu z nás může být život náročný, plný problémů a často stresující. Procházíme různými obdobími, někdy radostnými, někdy bolestnými,  zažíváme úspěchy i neúspěchy, oslavy i zklamání. Jak tedy zvládáme tyto různé úseky? Co nám dává pokoj a pocit jistoty, které nám umožňují čelit všem výzvám, které život přináší?

„Otcovo srdce“ je čas, kdy můžeme nalézt toto místo klidu a bezpečí v Otcově náruči, kdy můžeme Otci přinést všechna břemena svého života a prostě mu je odevzdat. On je dokonalý Otec, Otec, který nás miluje bezpodmínečně a vášnivě. On má všechno, co potřebujeme, a zve tě, abys přišel/přišla zakusit jeho úžasnou lásku, jeho klid, pokoj a bezpečí.

Konference je vždy už ze své podstaty krátká. Většinou se koná o víkendu, vmáčknutá do našeho nabitého životního rytmu. Konference je proto dobrá k tomu, aby nám umožnila ochutnat a krátce zakusit toto zjevení Otcovy bezpodmínečné lásky, pak se však rychle vracíme do svého zaneprázdněného života.

Tyto konference koná Jeff se svým týmem po celé Evropě.


Homecoming

Jeff a Silvia Scaldwellovi vedou Father´s House Europe, duchovní službu, která začala v roce 2003. Jejich touhou je šířit poselství o bezpodmínečné lásce Boha Otce, která je tím nejzákladnějším, do všech koutů ztracené Evropy, kontinentu postrádajícího otce, a přinášet uzdravení, smíření a sjednocení.

Skutečné uzdravení a smíření vztahů začíná v našem vlastním srdci. Když vstoupíme do tohoto zjevení o úžasné, bezpodmínečné lásce Boha Otce ke každému z nás, pak bude naše srdce opravdově proměněno. Vědomí, že jsme milovaní, přijímaní a oceňovaní takoví, jací jsme, je nejzákladnější potřebou každé lidské bytosti. Pokud opravdu víme – nejenom v hlavě, ale hluboko ve svém srdci – že nás Bůh hluboce miluje, vnáší to do našeho života neuvěřitelný pokoj, pocit bezpečí a vědomí vlastní hodnoty.

Naše duchovní obnovy „Návrat domů“ se velmi liší od konferencí. Trvají 4-6 dní (záleží na místě konání, někdy se konají jako prodloužený víkend, ale většinou jako týdenní duchovní obnovy).

Jeff a Silvia Scaldwellovi jsou manželé36 let, mají tři krásné dcery, všechny vdané, a tři krásná vnoučata. Službě se věnují na plný úvazek více než 14 let. Předtím zastávali službu pastorů ve své místní církvi a Jeff více než 20 let podnikal v oblasti prodeje a marketingu.