25. 6. 2017 - Sborový den v Jilemnici

V neděli 25. června od 9:00 a 14:00 se bude v Jilemnici konat sborový den. Hostem bude br. kazatel Hofman z Náchoda. Všichni jste srdečně zváni na shromáždění i na společný oběd. Pokud byste se chtěli zúčastnit společného oběda, je potřeba se nahlásit do neděle 18.6. (týden před sborovým dnem) buď zapsáním svého jména na seznam ve vestibulu liberecké modlitebny anebo zasláním informací na email kazatele libereckého sboru. Pozvánku naleznete zde.