24. - 26. 5. 2018 - Modlitby a půst

Milí sourozenci v Kristu, v Brně se v květnu chystá inscenace divadelní hry "Naše násilí a vaše násilí". Fotografií i videem je celému národu prezentována scéna, v níž představitel Ježíše Krista sleze z kříže a znásilňuje muslimskou ženu. V podstatě jde o veřejné rouhání proti Pánu Bohu. Představením Pána Ježíše jako někoho, kdo znásilňuje ženu, jde o znevážení Božího Syna i křesťanů a křesťanství.

Můžeme se jako Boží lid ve víře v Pána Ježíše Krista postavit proti tomuto dění tou nejúčinnější duchovní zbraní, kterou máme a to půstem a modlitbou. Proto kdo k tomu vnímáte povolání, můžete se připojit k mnoha českým křesťanům, kteří se ve dnech 24. až 26. května budou modlit či postit za zastavení této hry. Můžeme se modlit také za milost, aby ti, kteří hru umožnili uvést či v ní hrají mohli uvidět, jaká lež a brutalita se v ní skrývá a odstoupili od ní.

Zde si můžete přečíst článek Davida Nováka k této hře.