19. 11. 2018 - Setkání s Mesiánským židem E. Friedmanem - Smíření, církev a vyvolený národ

V pondělí 19. listopadu v 19:00 jsme srdečně zváni na setkání s Eyalem Friedmanem, mesiánským židem z Jeruzaléma. Setkání nese název: „Smíření, církev a vyvolený národ“. Bude to příležitost k setkání, společné modlitbě a diskusi o skutečnosti posledních let, že se i mezi židy objevuje víra v Krista jako Mesiáše. Setkání pořádají liberečtí františkáni. Záznam z tohoto setkání je možné poslechnout zde.