18. - 24. 1. 2019 - Ekumenický týden modliteb libereckých církví

Téma celého týdne: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost" (Dt 16,18-20)

Datum
     
Místo konání
     
Kazatel
     
Téma dne
Pátek 18. 1. 18:00  

Bratrská jednota baptistů
Malé náměstí 7

  Radek Jurnečka
z Církve římskokatolické
  „Ať se valí právo jako vody“
Sobota 19. 1. 16:00  

Církev adventistů sedmého dne
U Jánského kamene 576/3

 

Pavel Urban
z Církve bratrské

  „Vaše slovo buď ‚ano, ano – ne, ne‘; co je nad to, je ze zlého“
Neděle 20. 1. 16:00  

ŘK farnost Vratislavice n. N.
Kaple Vzkříšení, Tanvaldská 51

 

Koncert sborů a skupin
Uvádí Václav Vaněk

  „Hospodin je milostivý, plný slitování“

Pondělí 21. 1. 18:00

 

Církev bratrská
Puchmajerova 359/4

 

Filip Susa
z Církve advent. sedmého dne

  „Buďte spokojeni s tím, co máte“
Úterý   22. 1. 18:00  

ŘK farnost Ruprechtice
Kostel sv. Antonína Paduánského

 

Petr Pich
z Církve advent. sedmého dne

  „Abych přinesl chudým radostnou zvěst“
Středa 23. 1. 18:00  

Církev československá husitská
Nám. Českých bratří 2

 

Stanislav Hart
z Apoštolské církve

  „Jeho jméno je Hospodin zástupů“
Čtvrtek 24. 1. 18:00  

Církev českobr. evangelická
Masarykova 454/22

  Michal Krchňák
z Křesťanského společenství
  „Ženo, tvá víra je veliká“