Bohoslužby

Každý je zván na naše nedělní bohoslužby, kde vedle modliteb a biblického výkladu aktuálních životních témat zpíváme za doprovodu varhan či klavíru, mnohdy kytar nebo jiných hudebních nástrojů. Po bohoslužbě je většinou připravena káva, čaj a něco dobrého na zub.

Bohoslužba začíná v 10:00. Před ní je v 9:40 modlitební chvíle v horní místnosti modlitebny (tzv. presbyterně). 

Dorost

Mladí ve věku 10 - 15 let mají své vlastní schůzky - nazývané DOROST. Schůzky jsou během školního roku každé úterý v 16:30 v původní části sborového domu.

Mládež / RESET

Mladí lidé od 15 - 25 let se setkávají ve školním roce pravidelně v pátek v 18:00. Aktuální témata, která se probírají na setkáních (nazvaných RESET) můžete zjistit na facebooku.

Mateřské centrum LOĎKA

Maminky, tatínkové, ale i babičky či dědové můžete přijít se svými malými dětmi/vnoučky ve čtvrtek od 9:00 do 11:30 do Mateřského centra Loďka, které nabízí tvořivě a kvalitně strávený čas. Vchod je zazadu budovy (musí se projít okolo budovy brankou vpravo).  Sledovat nás můžete na facebooku anebo na webových stránkách.

 

Skupinky ve sboru (Liberec, Puchmajerova 4)

Pondělí

Ranní modlitební hodina 6:00

Úterý

Setkání dorostu 16:30* (děti 8-15 let)

Skupinka žen 16:30*

Středa

Skupinka maminek s dětmi 9:00* (bývá mimo sbor - pro informaci o místě konání aktuální skupinky volejte 736200880)

Čtvrtek

Mateřské centrum LOĎKA 9:00* (web)

Setkání žen 16:00*

Biblická hodina (studium Bible) 18:00*

Pátek

RESET v 18:00 (mládež 15-25 let)* (web)

 

* - kromě hlavních prázdnin

Biblické skupinky mimo sbor

U Hochmannů - každé sudé úterý 20:00

U Balounových - středa 17:30

U Bulušků - čtvrtek 18:00

U Kočích v Oldřichově v Hájích - pátek 17:30

U Lukáše Dlaboly - úterý 18:00

U Šťastných v Turnově - středa 18.00

U Urbanů - středa 18:00

Chrastava, Charitní domov sv. Vavřince - průběžná duchovní péče

 

Informace o biblických skupinkách u Vládi Bruknera, mobil 602 111 609.

Skupinky se scházejí jen v průběhu školního roku.

Ze sboru se koná duchovní služba ve věznici Stráž pod Ralskem.

Ježíš Kristus

Věříme, že Ježíš Kristus, Boží Syn, se svým narozením stal pravým člověkem (J 1,14; 1Tm 2,5; Žd 2,14). Svou zástupnou smrtí na kříži na sebe vzal naše hříchy, a tím nás smířil s Bohem (Ko 1,20–22). Svým vzkříšením a nanebevstoupením zvítězil nad všemi mocnostmi zla a stal se Pánem celého světa a hlavou církve (Ef 1,20–22; Mk 16,19; Fp 2,9–11)

Číst dál...

Bůh je trojjediný - Otec, Syn a Duch svatý

Věříme v jednoho Boha (5M 6,4), který se v dějinách spásy zjevil jako Otec, Syn a Duch svatý (1K 8,6; Žd 1,8; Sk 5,3n; Žd 1,3). Tyto tři osoby téže podstaty tvoří dokonalou jednotu, nelze je od sebe oddělit ani navzájem ztotožnit (1M 1,26; Mt 28,19; 3,16–17).

Číst dál...

Bible - základ víry křesťanů

Za pravidlo víry a života přijímá Církev bratrská Písmo svaté – Bibli.

V přesvědčení, že církev může své poslání ve světě uskutečnit jenom tehdy, když zůstane věrná své Hlavě – Ježíši Kristu, který je jejím základem a který ji zachovává a dovede až k cíli, se jako členové Církve bratrské hlásíme k tomuto Vyznání víry:

Číst dál...