O nás

Jsme ti, kteří si uvědomili vlastní hřích - tedy jinak řečeno neschopnost dostát Božím požadavkům - a přijali nabídku Božího odpuštění a nového života. Nejsme dokonalými lidmi, ale poznali jsme milosrdného Boha, který odpouští lidem jejich provinění a to na základě uplatnění spravedlnosti na vlastním Synu - Ježíši Kristu. Protože jedině Kristus je cestou, která vede k Bohu.

Sbor Církve bratrské v Liberci

Dlouhodobě působí na třech místech: v Liberci, Jilemnici a Novém Městě pod Smrkem. Na dalších čtyřech místech – v Chrastavě, Semilech, Smržovce a především Jablonci nad Nisou – začala práce později.

Kdo mezi nás chodí?

Složení je tak pestré, jak jen může být, od nemluvňat přes děti, dorost, mládež, rodiny, až po starší a nejstarší generaci. Setkáte se u nás s dělníky i vysokoškoláky, s malými i velkými – prostě s normálními lidmi, kteří ovšem hledají pravý smysl života, či ho už našli v Bohu a víře v Ježíše Krista.

Otevřené bohoslužby

Každý je zván na naše nedělní bohoslužby, kde vedle modliteb a biblického výkladu aktuálních životních témat zpíváme za doprovodu varhan či klavíru, mnohdy kytar nebo jiných hudebních nástrojů. Po bohoslužbě je většinou připravena káva, čaj a něco dobrého na zub.

Děti?

Jsou zapojeny. Nejmenší děti se svými maminkami jsou během bohoslužeb v dětské místnosti, kde ovšem vidí a slyší dění v sále. Starší děti zůstávají na začátku bohoslužeb v sále, kde je jim určeno živé a názorné „slovíčko dětem“. Poté je pro ně připraven program, kde se poutavým způsobem dozvídají biblické příběhy a hrají hry. 

Také v týdnu spolu.

Ve všední dny je dána možnost ke studiu Bible a sdílení se v menších skupinách. Scházejí se v různých časech a dnech týdne buď ve sboru (biblická hodina, setkávání maminek s dětmi, setkávání žen aj.) nebo po domácnostech členů (tzv. domácí skupinky).

Co "náctiletí" a výš?

I oni, tedy dorost a mládež, mají své vlastní schůzky. Jsou spolu rádi, zajímají se o Bibli, zpívají s kytarou, diskutují o aktuálních tématech, či si spolu jen tak užívají legrace… Podnikají také různé sportovní a jiné akce v přírodě či tělocvičně, v létě jezdí na tábor pod ‚týpka‘, stany či širák.

Pokud vás cokoliv zaujalo, neváhejte přijít nebo nás kontaktovat...

Kazatel CB Liberec

Vikář CB Liberec

Místo setkávání

Budova Sboru Církve bratrské v Liberci (Puchmajerova 359/4)

Liberecký Sbor Církve bratrské zakoupil v červenci 1989 (tedy ještě před sametovou revolucí) na Keilově vrchu vilový objekt s možností přístavby kaple a společenského zázemí sboru do zahrady. Slavnostní otevření celého objektu proběhlo v roce 1996. Přestavba vily a přístavba kaple byla realizována dle návrhu libereckého architekta Pavla Vaněčka.

Právě charakter hmotového řešení stávajícího objektu viladomu s výraznou věží byl inspirací pro hmotové řešení dostavby kaple a zázemí. Princip věže o půdorysném profilu 4x4 m se stal základem hmotové kompozice celého souboru (stávajícího i nového). Jde o jakýsi "rozhovor tří věží". Nízkou věžičkou se vstupuje do haly, pod střední věží je umístěn stůl Páně, kazatelna a kříž, kde se zároveň využívá symbolu světla, a ve stávající třetí věži je meditační prostor. Vlastní kaple s vedlejším sálem má amfiteatrální stupňovité sezení, kde se využívá svažitý terén.

Objekt skýtá výborné podmínky jak pro nedělní bohoslužby či koncerty (hlavní sál), tak pro neformální setkávání všeho druhu - svatby, setkávání dětí, dorostu, mládeže, mladých rodin, starší generace... (přidružené prostory včetně sborové kuchyně).

Chceme být pro každého otevřeným místem k setkání s Pánem Bohem i lidmi. K tomu zveme i vás.

Čemu věříme

  • Bible - základ víry křesťanů

    Za pravidlo víry a života přijímá Církev bratrská Písmo svaté – Bibli. V přesvědčení, že církev může své poslání ve světě uskutečnit jenom tehdy, když zůstane věrná své Hlavě – Ježíši Kristu, který je jejím základem a který ji zachovává a dovede až...

  • Bůh je trojjediný - Otec, Syn a Duch svatý

    Věříme v jednoho Boha (5M 6,4), který se v dějinách spásy zjevil jako Otec, Syn a Duch svatý (1K 8,6; Žd 1,8; Sk 5,3n; Žd 1,3). Tyto tři osoby téže podstaty tvoří dokonalou jednotu, nelze je od sebe oddělit ani navzájem ztotožnit (1M 1,26; Mt...

  • Ježíš Kristus

    Věříme, že Ježíš Kristus, Boží Syn, se svým narozením stal pravým člověkem (J 1,14; 1Tm 2,5; Žd 2,14). Svou zástupnou smrtí na kříži na sebe vzal naše hříchy, a tím nás smířil s Bohem (Ko 1,20–22). Svým vzkříšením a nanebevstoupením zvítězil nad...