Bohoslužby

Každý je zván na naše nedělní bohoslužby, kde vedle modliteb a biblického výkladu aktuálních životních témat zpíváme za doprovodu varhan či klavíru, mnohdy kytar nebo jiných hudebních nástrojů. Po bohoslužbě je většinou připravena káva, čaj a něco dobrého na zub.

Bohoslužba začíná v 10:00. Před ní je v 9:40 modlitební chvíle v horní místnosti modlitebny (tzv. presbyterně).