Biblické skupinky mimo sbor

U Štěpánků - 1. a 3. pondělí 18:00

U Janka Votrubce - úterý 19.00

U Hochmannů - každé sudé úterý 20.00

U Bulušků - středa 17:00

U Balounových - středa 17:30

U Mazáčů, Piklů, Vaněčků, Votrubců (střídavě) - středa 18,30

U Kočích v Oldřichově v Hájích - pátek 17:30

U Šťastných v Turnově - středa 18.30

U Horáků - zpravidla v sobotu 19:00

Chrastava, Charitní domov sv. Vavřince - průběžná duchovní péče

 

Informace o biblických skupinkách u kazatele Pavla Urbana, mobil 776 142 884.

Skupinky se scházejí jen v průběhu školního roku.

Ze sboru se koná duchovní služba ve věznici Stráž pod Ralskem.