Poznat Boha osobně

Obsah článku

O tom, jak najít Boha. Právě teď. Tam, kde právě jste.

Jak může člověk navázat osobní vztah s Bohem?

Čekat na nějaký blesk z nebe a náhlé osvícení či zjevení? Nebo se plně oddat náboženským obřadům a shromážděním? Stát se lepším člověkem, aby mě Bůh přijal?

NIC takového. Bůh popsal v Bibli velmi jasným způsobem, jak ho můžeme poznat...

1. NEJSME TADY NÁHODOU

Bible říká, že jsme byli stvořeni s určitým záměrem, a to tou nejmoudřejší, nejmocnější a nejpozoruhodnější bytostí vůbec - Bohem.

Bůh nás stvořil tak, že jsme mu v něčem podobní. Náš intelekt, pocity, vůle i schopnost komunikovat jsou odrazem jeho vlastností. Bůh je totiž daleko více než jen nějaká neosobní síla či energie.

„Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“  (1. Mojžíšova 1,27)

Přemýšleli jste někdy o Bohu a o tom, jaký je?

 

Bohu nejsme lhostejní

Záleží mu na každém z nás a chce s námi sdílet svou lásku a radost — stvořil nás, abychom s ním měli osobní vztah.

„(Bůh) nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že prokazoval dobro: dával vám z nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí.“  (Skutky 14,17 (uprav.)

Žít bez vztahu s Bohem znamená nechat si ujít skutečný smysl života…