Poznat Boha osobně - Vztah začíná vírou

Obsah článku

4. VZTAH S BOHEM ZAČÍNÁ OSOBNÍM PŘIJETÍM JEŽÍŠE KRISTA

„Těm však, kteří ho přece přijali a uvěřili v něho, otevřel přístup do Boží rodiny.“ (Jan 1,12 SNC)

 

Přijmout Ježíše znamená:

  • přiznat, že jsem zaměřený na sebe, a obrátit se k Bohu
  • spoléhat na to, že Ježíš sám vyřešil problém mého hříchu. „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků...“ (Efezským 2,8–9)
  • pozvat Ježíše do svého života a následovat ho

 

Nestačí jen intelektuální přesvědčení nebo nějaký pocit, že tyto věci jsou pravdivé. Je potřeba se rozhodnout.

Člověk žijící bez Boha nepřijal Ježíše do svého života a žije nezávisle na Bohu. Jeho hříchy mu nejsou odpuštěny a sám za ně také ponese trest.

 

Člověk žijící s Bohem přijal Ježíše do svého života a jeho hříchy jsou mu odpuštěny. Není od Boha oddělen, má s ním vztah a žije životem, pro který ho Bůh stvořil.

Který z obrázků představuje váš život?

Je nějaká překážka, která vám brání pozvat Ježíše do svého života?