Poznat Boha osobně - Přijetí Ježíše

Obsah článku

 Přijmout Ježíše a odevzdat svůj život do jeho rukou můžete hned teď. Pravděpodobně máte v této chvíli ještě spoustu nezodpovězených otázek, jenže nějaké otázky zbývají vždycky. Pokud si opravdu přejete navázat vztah s Bohem, je nejlepší se rozhodnout na základě toho, co víte v současné době, a spolehnout se na to, že další střípky informací doplní Bůh později.

Přesná slova, jakými člověk vyjadřuje rozhodnutí svěřit sám sebe Bohu, nejsou podstatná. Bůh zná záměry našeho srdce.

Můžete to říct například takto:

Pane Ježíši Kriste, já vím, že jsem vinen a že nemám nic, čím bych si zasloužil Tvoje odpuštění.

Prosím Tě Pane, abys mi odpustil mé viny. Děkuji Ti, že jsi za mě dal svůj život. Děkuji Ti, že jsi zemřel na kříži za moje viny. Věřím, že jsi vstal z mrtvých a chceš mě zachránit.

Ježíši, otvírám Ti nyní dveře svého srdce a přijímám Tě jako svého Zachránce a Pána svého života. Děkuji Ti Bože, že jsi mi odpustil a že jsi mě přijal.

Amen.

Pokud jste se modlili tuto modlitbu nebo řekli Bohu něco podobného, můžete si být jisti, že vstoupil do vašeho života, jak to slíbil. Navázali jste osobní vztah s Bohem. Je to zároveň začátek celoživotní cesty proměny a růstu, při které budete poznávat Boha stále hlouběji prostřednictvím Bible, modlitby a rozhovorů s dalšími křesťany.