Zveme Vás již na 22. ročník pravidelného dobročinného bazaru oblečení, obuvi a domácích potřeb, který se bude konat opět v naší modlitebně. Prodej darovaného oblečení proběhne od čtvrtku do pátku 10. - 11. listopadu. Čisté a neroztrhané věci, které chcete darovat, můžete přinášet ve středu před bazárkem a to od 13:00 - 19:00. Kliknutím na obrázek se otevře celý plakátek a dozvíte se všechny podrobnosti. A ještě speciální poznámka: v pátek od 14:00 je vše už jen za 10,- Kč :-) Těšíme se na Vás!

Srdečně zveme všechny ženy ve věku od 18 do 99 let. Tématem víkendovky jsou EMOCE, což je téma, které jako ženy často řešíme. Pokud se chcete ztišit a odpočinout si v Boží náruči, ale také načerpat ze společenství sester v Kristu, budeme rády, když pojedete s námi! Víkendovka začíná večeří v pátek v 18:00 a končí v neděli cca kolem 15:00. Ubytování bude v penzionu Lesná - v Jiřetíně pod Bukovou. Více informací naleznete zde.

Výzva Církve bratrské a Diakonie CB k modlitbám a ke sbírce pro Ukrajinu

Milé sestry, milí bratři, stejně jako mnozí z vás jsme zděšeni brutálním napadením Ukrajiny ruskými vojsky. Tento zlý a dopředu promýšlený krok nemá žádné ospravedlnění a přinese utrpení mnoha lidem. Zároveň se na vás obracíme s naléhavou prosbou o modlitby za Ukrajinu. Napadení Ukrajiny je pro nás o to bolestivější, že zde máme řadu přátel, naše sbory spolupracují s ukrajinskými sbory a mnozí Ukrajinci, které dobře známe, žijí mezi námi. Modleme se, aby Pán Bůh odstranil ty, kteří zlo této války rozpoutali a kteří mají zájem na jeho pokračování, prosme, aby se ruská agrese zastavila a nedošlo k dalšímu krveprolití. Přimlouvejme se za naše sestry a bratry, kteří jsou spolu s ostatními vystaveni násilí. Chceme se jako církev modlit a zároveň navázat na dlouhou tradici naší pomoci Ukrajině. Proto se chceme připojit ke sbírce, kterou vyhlašuje Diakonie Církve bratrské. Přispět můžete na transparentní účet veřejné sbírky Matouš 25: https://cb.cz/diakonie/matous-25/pomoc-ukrajine/

Číslo účtu: 2301173860/2010.

VS platby: 300, do poznámky k platbě prosím uveďte Ukrajina.

Najdeme způsob a cestu jak tuto pomoc cíleně dopravit k lidem, kteří se v důsledku válečného konfliktu ocitli nebo ocitnou v těžké situaci.

David Novák, předseda Rady CB

Bronislav Matulík, první místopředseda Rady CB

Roman Kysela, Diakonie CB

Praha 24. 2. 2022 (Č.j. 20220224-001-001)