Zveme Vás na prohlídku naší modlitebny. Video spot k noci kostelů naleznete zde. Těšit se můžete také na další zajímavý program:

17:00 - 19:00    Tvořivá dílna pro děti
  Účast od 5 let
17:00 - 19:00 Tvůrčí workshop s angličtinou jako bonus
  Účast od 12 let, vede rodilá mluvčí z USA
18:00 - 18:45 Rozhovor tří věží
  Prohlídka modlitebny s výkladem autora projektu
19:00 - 19:45 Chvalte Pána
  Veřejná zkouška pěveckého sboru Církve bratrské
19:45 - 20:30 Koncert folkrockové hudební skupiny Janberi