Počínaje nedělí 18. října 2020 budeme kvůli krizovým opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru opět vysílat bohoslužby on-line. Prozatím to platí na dva týdny, ale spíše počítejme s tím, že nařízení vlády bude trvalejšího rázu. V Liberci se od 12. 10. ruší týdenní setkání (dorost, mládež, studium Bible). Pro skupinky platí, že rozhodnutí, zda se sejít / nesejít (případně mít setkání on-line), je ponecháno na rozhodnutí dané skupinky. Čtvrteční studium Bible bude on-line, nepůjde však o živé vysílání.

Z nařízení ministerstva plyne, že je možné konat bohoslužby do 100 osob. Poslední týdny ukazují, že účast na bohoslužbách tohoto čísla nedosahuje, proto plánujeme mít dál běžné bohoslužby, samozřejmě při dodržování všech hygienických opatření - jako je nošení roušek a desinfekce při vstupu do modlitebny. Nejvýraznějším omezením je však nařízení, že se na bohoslužbách nesmí zpívat. Rádi bychom se pokusili využít alespoň video záznamů, které máme a proložit pořad bohoslužby reprodukovanými písněmi. 

POZOR! Kvůli nouzovému stavu se setkání 24. 10. neuskuteční.

V novém školním roce opět začne fungovat pro děti Legoklub. Setkání budou jedenkrát za měsíc - viz pozvánka níže - vždy v sobotu od 9:00 do 11:30 v presbyterně (horní místnost) našeho sboru. Pro informaci o možnostech přihlášení, prosím, kontaktujte Jonyho Zelenku - telefon je uveden na pozvánce. Pozvánku zvětšíte kliknutím.

V sobotu 12. 9. 2020 se bude konat již tradičníí společný sborový výlet. 

Odjezd: žst. Liberec spěšným vlakem Sp 1287 v 9:32, Příjezd do Sedmihorek v 10:41

 

Spojení z míst stanic:

Nové Město pod Smrkem Os 6359 odjezd 8:19; příjezd do Liberce 9:23

Chrastava TLX 5251 odjezd 9:10; příjezd do Liberce 9:19

Chotyně s přestupem v Hrádku n/N TL 20906 odjezd 8:21; příjezd do Liberce 9:29 s přestupem v Hrádku n/N v 8:25 – 9:11

 

Návrat: zast.Turnov-město os. vlakem Os 5508 v 14:23 s přestupem v Turnově na osobní vlak č. OS 5412 14:29 – 14:40

Příjezd do žst. Liberec v 15:24

 

Navazující spoje z Liberce:

Směr Nové Město pod Smrkem – odjezd z Liberce Os 6374 16:33 – příjezd 17:31

Směr Chrastava – odjezd z Liberce TL 20922 16:02 – příjezd 16:12

Směr Chotyně – odjezd z Liberce TL 20922 16:02 – příjezd 16:21

Trasa výletu je 6,7 km dlouhá a dle našeho názoru fyzicky nenáročná (Michalova rovinka).

Trasa vede po zpevněné komunikaci – skoro z 90% asfaltový povrch ze zastávky Sedmihorky na hrad Valdštejn. Zde bude možnost odpočinku, občerstvení jak z vlastních zdrojů, tak i ze zdrojů místního bufetu. Dále cesta bude pokračovat po zpevněné komunikaci na rozhlednu Hlavatice. Poté bude následovat sestup k restauraci Hlavatice – toho času mimo provoz. Dále je již cesta opět asfaltová až na zastávku vlakovou Turnov – město.

Profil výletu je kromě výstupu na hrad Valdštejn a sestupu z rozhledny Hlavatice zcela rovinatý – viz mapka., nicméně odrážedla pro děti bych nedoporučoval.

Pořadatelé, rodina Mokrých, Vás všechny bude s radostí očekávat při zastávce v žst. Turnov. Přihlášky u Michala Mokrého st. osobně popř. e-mail:

Kliknutím na mapku si ji zvětšíte (viz níže).