Jakub Hlaváč

Jakub vyrůstal v rodině všestranně aktivních intelektuálů, kteří poznali Pána Boha až v dospělosti. Rodina prošla četnými turbulencemi (dlouhodobá nemoc maminky, mnohaleté mlčení prarodičů, kteří nesouhlasili s křesťanstvím … ), přesto Kuba prožil krásné a pestré dětství. Poznání Pána Boha jím vlivem křesťanské výchovy prostupovalo postupně. Na umělecky zaměřené střední a vysoké škole samozřejmě pocítil lákadla bohémského života, přesto se pevně přimkl k Pánu Bohu.

Ve 24 letech se oženil s Janou Kováčovou. Po ukončení studií společně vyrazili na Nový Zéland, kde mohl Jakub, díky velikému požehnání, pracovat ve svém oboru architekta. Získal mnoho zkušeností a po návratu do Čech se zapojil do architektonického ateliéru Union Arch. Po mnohaletém čekání, plném osobních zápasů, se Hlaváčovým narodila dcera Noemi a o dva roky později syn Samuel.

Kuba je velmi všestranný. Rád experimentuje a zkouší netradiční koníčky (potápění, lukostřelba, létání s RC-modely), ale nejvíce ho baví cestování a sledování klubových filmů. Klade velký důraz na rodinu a udržování mezilidských vztahů. Jeho nejoblíbenějším autorem je C.S.Lewis. Ve víře se považuje za pragmatika s racionálním přístupem.

  • Oblíbené

  • Nejnovější