Vladimír Brukner

Vláďa uvěřil v Pána Ježíše Krista až v dospělosti a zároveň s ním i jeho manželka a dvě děti.

Víra v Pána Ježíše je pro něj jistotou, oporou a smyslem života. U Boha hledá sílu, moudrost a pomoc v různých životních situacích.

Z Bible ho doprovází na cestě víry jeho oblíbené verše:

„Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6,33)

„Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce : a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ (Matouš 11,28-30)

Z Písma si oblíbil nejvíce postavu apoštola Pavla pro jeho věrnost, houževnatost, vytrvalost, spolehlivost a čestnost.

Bible je pro něj nyní nejdůležitější knihou. Jeho vztah k Bohu se stále prohlubuje a Bůh mu tak dál mění jeho srdce i život.

Má rád přírodu ve všech jejích podobách, ve svém volném čase nejraději tráví čas na zahrádce.

  • Oblíbené

  • Nejnovější