Nedělní bohoslužby i dětská besídka se konají standardně.