+420 608 129 399 mlada.boleslav@cb.cz

Bohoslužby

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA: od 9:30 (Společenský dům Lávka, Dukelská 1443/31, MB)

Mnoho lidí dnes neví, co si má představit, když se řekne „bohoslužba“. Jak taková bohoslužba probíhá? Co je třeba udělat, aby se mohl přijít podívat? Může přijít opravdu kdokoliv? Vyžaduje se po všech nějaká zvláštní aktivní spoluúčast, nebo je možné se přijít jen nezávazně podívat? Rádi bychom Vám proto krátce představili průběh našich bohoslužeb a rozptýlili Vaše případné obavy z kroku do neznáma.

Nedělní bohoslužba zpravidla začíná v 09:30 (obvyklý konec bývá kolem 10:45). Během bohoslužeb paralelně probíhá i program pro děti rozdělený do dvou věkových skupin (předškoláci a školáci do 12 let).

Naše bohoslužby jsou veřejné a rádi Vás přivítáme mezi námi i bez předešlého ohlášení. Bohoslužeb je možné se zúčastnit bez rizika přílišné pozornosti a požadavků na nucenou spoluúčast. Není třeba se tedy obávat, že by bylo vyžadováno něco, co by neodpovídalo Vašemu osobnímu přesvědčení.

Bohoslužbou chceme především projevit vděčnost Bohu a vytvořit prostor, ve kterém je možné se s ním setkat. To je možné v prostoru svobody, úcty a důvěry, do kterého nás všechny bez rozdílu zve, abychom u Něho složili svá břemena a naslouchali mu.

Naše bohoslužby kromě kázání (výkladu biblického textu s aplikací do dnešní doby a života současného člověka), modliteb, čtení z Bible a krátkého povídání pro děti, jsou proloženy hudbou a zpěvem. Je možné se setkat s různými hudebními styly a pestrou škálou nástrojů. Zpíváme převážně novější písně, ale rádi sáhneme i do pokladů předešlých generací. Písně jsou promítány na plátno, aby se každý mohl přidat.

Protože jsme společenstvím, které tvoří především (nejen) mladé rodiny, chceme, aby děti byly nedílnou součástí našeho společenství, proto bývají součástí bohoslužeb i krátká oslovení dětí. Před kázáním děti obvykle odchází do horních místností, kde je pro ně připraven program, který je přiměřený jejich věku. Vedle krátkého biblického programu hrají hry a něco společně tvoří. Program pro děti je koncipován tak, aby rozvíjel nejen jejich biblické znalosti, ale i vzájemné vztahy a dětskou kreativitu.

Po oficiálním konci bohoslužby je možné odejít, nebo setrvat v neformálních rozhovorech. Obvykle máme malou sborovou kavárničku v prvním patře, kde je možné společně posedět. Je to příležitost se také osobně setkat s naším kazatelem nebo s kýmkoliv z vedení sboru, kteří Vám rádi odpovědí na Vaše dotazy. Případně je možné je požádat o modlitbu za konkrétní potřeby. Kdokoliv si také může domluvit setkání a rozhovor s kazatelem sboru ve vhodném termínu během týdne. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.