+420 608 129 399 mlada.boleslav@cb.cz

Společenství

Jsme společenství lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce i Pána. Věříme, že byl ukřižován, zemřel za naše hříchy, a že vstal z mrtvých. Věříme, že jsme spaseni (tj. zachráněni pro věčný život) díky Boží milosti, nikoli na základě našich skutků.

Přijímáme Bibli za měřítko víry, učení a života. Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoli přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Svůj úkol vidíme ve vyznávání křesťanské víry, chceme říci dobrou zprávu o Kristu každému, kdo ji chce slyšet.

Jiné křesťanské církve vnímáme jako společenství našich bratrů a sester a jako spolupracovníky na společném díle, ne jako konkurenci.

Naše společenství začalo existovat samostatně v květnu 2002. V lednu 2003 jsme se stali součástí Církve bratrské. Několik let jsme byli stanicí sboru v Benátkách nad Jizerou a od října 2011 jsme samostatným sborem.

Sbor Církve bratrské v Mladé Boleslavi má v současné době cca 45 plnoprávných členů a 30 dětí. Někteří z nás pocházejí z křesťanských rodin, ale většina se stala křesťany až v dospělosti.


Kontaktní údaje

Kontaktní adresa: Purkyňova 858, 293 01 Mladá Boleslav
Adresa – bohoslužby: Společenský dům Lávka – sborová budova Církve adventistů, Dukelská 1443, Mladá Boleslav
Kontakt: Jiří Serbus (kazatel), Purkyňova 858, 293 01 Mladá Boleslav, tel.: 608 129 399, e-mail: jiri.serbus@cb.cz
E-mail: mlada.boleslav@cb.cz
Web site: http://www.cb.cz/mlada.boleslav
Číslo bankovního účtu: 2200187753/2010 (FIO banka)