+420 608 129 399 mlada.boleslav@cb.cz

Knihy

Číslo Autor Název knihy Popis
1 Larry Crabb – Al Andrews – Don Hudson Adamovo mlčení
11 Warren W. Wiersbe Buď svobodný (výklad listu Galatským)
2 Paul Tournier Dobrodružství života
3 Marshall Shelley Draci s dobrými úmysly
4 Ted Harrison Druhá strana smrti
12 James Packer Choďme duchem
18 Dan Green Jak se vypořádat se studem a vinou
13 Mark D. Linville Je vše dovoleno?
14 Paul Copan Je všechno opravdu relativní?
5 Paul Tournier Osoba a osobnost Kde je hranice mezi tím, co jsem, a tím, čím se mohu stát?
15 Larry Crabb Osobnost člověka
6 Oswald Guinness Pochybnost
7 Jaro Křivohlavý a Stanislav Kaczmarczyk Poslední úsek cesty
17 Gary Thomas Posvátné stezky Je zcela běžné a přirozené, že se v církvi setkáváme s lidmi odlišného duchovního založení a temperamentu. Problém vyvstává v okamžiku, kdy vlastní typ zbožnosti upřednostňujeme a prosazujeme jako ten jediný možný a správný, …
8 Jaro Křivohlavý Sdílení naděje
16 Clinton Arnold Síly temnoty
19 Henry Cloud To není moje chyba Žijeme v kultuře obviňování. Lidé obviňují kohokoli nebo cokoli za své trápení, místo aby přijali zodpovědnost za svůj stav a snažili se ho zlepšit. …
9 Paul Tournier Vina
10 Ravi Zacharias Volání lidského srdce
22 Greg Ogden Základy učednictví Průvodce budováním tvého života v Kristu. Vynikající studijní materiál pro malé skupiny a moderní nástroj pro získávání učedníků.
21 Greg Ogden Proměňující učednictví Greg Ogden se snaží vyrovnat s potřebou učednictví v místních církevních společenstvích a odhaluje Ježíšovu metodu proměňování životů, založenou na myšlence, že bychom se měli věnovat pouze několika lidem najednou. Ogden představuje svou vizi proměny učedníka i učednictví jako takového a ukazuje, že se učednictví může stát procesem, který povede k rozšiřování řad učedníků a bude předávat svůj dlouhodobý vliv z jedné generace na druhou.
20 Henri J. M. Nouwen Zraněný ranhojič Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav, nabídnout jako průvodce. A přece díky právě tomuto vedení lze spatřit první známky naděje. Je tomu tak proto, že sdílená bolest, je-li chápána jako cesta k osvobození, již není paralyzující, ale mobilizující. Když si uvědomíme, že před svými bolestmi nemáme utíkat, ale že je můžeme využít pro společné hledání života, pak se tyto bolesti mění z projevů zoufalství ve známky naděje. Předmluvu k českému vydání napsal Jaro Křivohlavý.

Jak si knihu vypůjčit a další info

Knihovníkem je Vl. Rejmon.

Pokud si chcete půjčit knihu, napište SMS nebo zavolejte na telefon 605 774 755 a knihovník Vám knihu přinese v neděli do sboru nebo se můžete pro knížku stavit.

Výpůjční doba je jeden měsíc, půjčovné je dobrovolné – můžete přispět do sborové kasičky.
Knihu/y si můžete vypůjčit, pokud jste člen či členka sboru.


Prodej knih od vydavatelství Návrat domů a od Biblické společnosti

Knihy z Návratu (www.navrat.cz) a některých dalších vydavatelství
si můžete objednat u Vl. Rejmona, většinou se slevou 10% oproti běžným cenám.

Pište na mail info@rejmon.cz.

Další informace jsou na www.rejmon.cz/knihy.