web templates free download

STUDNA 2018/2019

2 nejen vzdělávací víkendy...

Vedoucí z celé republiky / Odstup od života i služby / Praktické vyučování, které potřebuješ / Kreativita a interaktivita / Rozvoj dovedností / Nové výzvy / Komunita se společným záměrem / Inspirace / Dva na sebe navazující víkendy v roce

Po kratší pauze je tady STUDNA - vzdělávací program Odboru mládeže Církve bratrské, pro služebníky v mládeží v církvi s touhou se učit, rozvíjet a růst v této specifické oblasti služby. Vzhledem k tomu, že první ŠVM (dnes Studna) se konala v roce 1995, má již dlouholetou tradici. Nechceme však dělat Studnu ze setrvačnosti, ale proto, že si uvědomujeme klíčovou úlohu mladé generace pro budoucnost církve a s tím spojenou její výchovu. A pro tento úkol je role motivovaných a vzdělaných vedoucích mládeží nenahraditelná.

Na co se těšit? Cílem Studny je vzdělat, nabrat inspiraci, dovednosti, a to jak duchovně, tak skrze nové kontakty, sdílení zkušeností a občerstvení skrze komunitu stejně zaměřených lidí. Dále chceme in-formovat. Tedy pokusit se, aby účastníci odjížděli nejen s hlavou plnou nových informací, ale aby skrze Studnu prožili formování jak svých charakterů, tak postojů ke službě, do které je Bůh postavil. Každý víkend bude zaměřen na straně jedné na biblické (duchovní) formování, ale také na získávání dovedností pro službu mládeži.

CO VÁS ČEKÁ?

Každý víkend bude rozdělen na dvě poloviny...

První polovina víkendů:

První víkend bude zaměřen na vztah s Bohem a jeho slovo - BIBLI - „Přehledný přehled nepřehledné Bible“. Tématem nás provede kazatel Petr Kučera aka Zababa. Cílem je získat nadhled, kontext a naučit se orientovat v knize knih. Pomůže nám to v osobním studiu i přípravách na vyučování. Do vyučování budete zapojeni aktivně a interaktivně.

Druhý víkend bude zaměřen na ČLOVĚKA, tématem nás provede psycholog a kazatel Dalimil Staněk.
Budeme se zabývat tím nejcennějším, co Bůh stvořil, Ježíš obětoval svůj život a Bible o tom píše na každé stránce. Vztahu člověka k sobě samému a k druhým. O pastoraci, EQ, krizích víry a o tom jak povzbudit osobnostní a duchovní růst. Protože to je cílem lidského života – Růst do podoby Krista.

Druhá polovina víkendů

bude obsahovat také: TOOL BOX pro vedoucího mládeže, SMART dovednosti, kontemplaci a čas s Bohem, práci v malých skupinách cíleně rozdělených, případové studie, sdílení zkušeností, ale i například domácí úkoly…

ZÁKLADNÍ INFO

Vše, co potřebujete vědět.

Kdy?

I. víkend: 30. 11. – 2. 12. 2018
II, víkend:  8.- 10. 2. 2019

Začátek:
registrace v 17:00 a poté večeře v 18:00
Konec:
společným obědem v neděli v poledne

Kde?

Hledali jsme místo někde uprostřed republiky, aby to neměl nikdo příliš daleko a našli jsme Konferenční centrum Immanuel na Vysočině. Krásné místo v krásném prostředí kousek od dálnice D1. www.immanuel.cz

Za kolik?

Cena celé Studny tj. dvou víkendů dohromady je 2.400Kč.

Pevně doufáme, že váš místní sbor bude moct zaplatit celé nebo alespoň část nákladů na tuto akci, protože to je investice do budoucí generace, která má obrovský smysl. Zároveň tato cena nepokryje veškeré náklady a bude možnost podpořit tuto akci nad rámec této ceny jak pro sbory, tak pro jednotlivce.

CHCI SE PŘIHLÁSIT!

Máš ještě nějaké dotazy? Kontaktuj nás!
David Rajca - darajca@gmail.com, 737 275 432
Ondra Svatoš - o.svatos@gmail.com, 731 611 973

© Copyright 2018 Odbor Mládeže CB - All Rights Reserved