V Mostě Církev bratrská sídlí na Liščím Vrchu v ulici Jana Kříže 3127 (bývalá mateřská školka, později Rádio Most), kde probíhá většina našich setkání, která jsou většinou otevřená a přístupná každému, kdo má zájem o věci víry a o naše společenství. Na některá setkání je třeba se předem přihlásit, příkladem jsou Kurzy Alfa nebo Konference vnitřního uzdravení.

Pokud máte zájem se o některé naší aktivitě dozvědět více, neváhejte kontaktovat uvedenou odpovědnou osobu. Věříme, že pokud hledáte společenství věřících lidí pro sebe, své přátele nebo pro své děti, tak si v naší nabídce vyberete.

 

Nedělní bohoslužba

neděle 9:30 - 11:30

Nedělní bohoslužby jsou naším nejdůležitějším shromážděním. Každou neděli se setkáváme k oslavení Božího jména. Součástí bohoslužeb jsou moderní chvály, svědectví o Božím jednání, kázání Božího Slova, modlitby.

Před každou bohoslužbou se od 9:00 setkáváme k modlitbám, které vede ten, kdo má ten den službu kázání.

Každý je srdečně zván.

odpovědná osoba: Libor Trousil, mobil: 731 140 338, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nedělní besídka

neděle 10:00 - 11:30

Každou neděli máme připravený program pro děti, kterým se věnujeme ve dvou věkově rozlišených třídách - besídkách.

Do malé besídky dochází děti předškolního věku. Podmínkou je schopnost dítěte být v besídce bez rodičů. Pro rodiče s malými dětmi je připraven odposlech z hlavního sálu v místnosti s občerstvením.

Velká besídka je určena dětem mladšího školního věku, tedy od první do přibližně páté třídy.

Pro děti z besídky připravujeme také další program - vystoupení na vánoční a velikonoční besídce, dětský den a občasné výlety.

odpovědná osoba: Ing. Martin Číčel, mobil: 605 224 770 (CTS), e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Občerstvení

neděle 11:30 - 13:00

Každou neděli po shromáždění si u nás můžete posedět s přáteli u čaje, kávy, oplatky atd.

odpovědná osoba: Eva Růžičková, mobil: 607 244 683, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Knihovna a videotéka

neděle 11:30 - 13:00

Každou neděli po shromáždění si u nás můžete půjčit nějakou křesťanskou knížku nebo videokazetu. Můžete si vybrat z následujícího přehledu.

Seznam knih řazený podle autora

Seznam knih řazený podle názvu

Seznam knih řazený podle pořadového čísla

odpovědná osoba: Luda Křížová, mobil: 720 307 026, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dorost

neděle 13:00 - 15:00

Setkání dorostu je určeno pro děti druhého stupně základní školy, tedy ve věku od 10 do 15 let.

odpovědná osoba: Ing. Eva Pošmůrná, mobil: 778 168 416, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Skupinka Martina Prudkého

pondělí 18:00 - 21:00

Skupinka Martina Prudkého se zaměřuje na službu lidem, kteří se dostali do problémů s drogami. Tito lidé zpravidla řeší základní existenční problémy. Často řeší i otázky existenciální. V doprovázení na cestě hledání smyslu života a vyjití z nezdravých závislostí spolupracují s mezinárodní organizací Teen Challenge.

odpovědná osoba: Martin Prudký, mobil: 602 454 624, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Domácí skupinka u Pošmůrných

úterý 18:00 - 20:30

Kromě pravidelných setkání ve sborovém domě má náš sbor také dvě domácí skupinky. Je to prostředí, kde můžete zažít společenství Božího lidu v rodinné atmosféře, prostor, kde můžete otevřít své osobní záležitosti. Jedna z nich se schází u Evy a Vlastíka Pošmůrných.

odpovědná osoba: Ing. Eva Pošmůrná, mobil: 776 873 461, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Domácí skupinka u Jany Hirschové

středa 17:30 - 19:00

Kromě pravidelných setkání ve sborovém domě má náš sbor také dvě domácí skupinky. Je to prostředí, kde můžete zažít společenství Božího lidu v rodinné atmosféře, prostor, kde můžete otevřít své osobní záležitosti. Jedna z nich se schází u Jany Hirschové.

odpovědná osoba: Mgr. Jan Panocha, mobil: 604 633 193, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
hostitel: Jana Hirschová, mobil: 777 155 006, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Kurzy Alfa

čtvrtek 19:00 - 21:00

Kurzy Alfa jsou bezvadnou příležitostí pro ty, kteří hledají smysl života a chtějí se dozvědět, o čem je křesťanství. Součástí setkání je dobré jídlo a diskuse. Motto kurzů zní PŘÍLEŽITOST PROZKOUMAT SMYSL ŽIVOTA.

Kurzy Alfa neběží celoročně, ale v sériích po 12 setkáních. Nejbližší nová série bude zahájena úvodní večeří 17. ledna 2019.

odpovědná osoba: Mgr. Jan Panocha, mobil: 604 633 193, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kurz Beta

čtvrtek 19:00 - 20:30

Kurz Beta je určen především absolventům kurzu Alfa, na který nepřímo navazuje. Směřuje k přípravě na křest. Je však otevřený pro všechny zájemce o biblická témata.

odpovědná osoba: David Šmejkal, mobil: 728 540 727, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
odpovědná osoba: Mgr. Jan Panocha, mobil: 604 633 193, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Modlitby za nemocné

pátek 18:00 - 19:30 zhruba jednou za měsíc

Bible nás vybízí také k modlitbám za nemocné. Protože tuto službu považujeme za důležitou službu, modlíme se za nemocné pravidelně každý měsíc.

odpovědná osoba: Mgr. Eva Čenkovičová, mobil: 775 713 306, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mládež

sobota 17:00 - 20:00

V našem sboru máme poměrně velkou skupinu mladých lidí. Sobotní setkání nejsou jejich jedinou společnou aktivitou, ostatní aktivity jsou však natolik spontánní, že je lze jen těžko písemně zachytit. Něco se možná dozvíte v našem kalendáři, něco spíše na jejich facebooku.

odpovědná osoba: Mgr. Ivana Mertová, mobil: 602 931 262, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Služba v mosteckých penzionech pro seniory

nepravidelně

Skupinka přibližně deseti lidí z našeho sboru slouží již řadu let v pěti seniorských domech v Mostě. Prakticky to znamená, že podle možností přibližně třikrát do roka v každém penzionu uspořádají setkání s jejich obyvateli. Jde vlastně o malé bohoslužby s důrazem na potřeby obyvatel seniorských domovů. Společně se zamýšlíme nad Božím slovem, zpíváme křesťanské písně, diskutujeme, modlíme se.

Setkání pořádáme v domovech U Koupaliště, Albrachtická, Komořanská, Wolkerova a v posledních letech také v Astře.

Odpovědná osoba: Helena Kožíšková, mobil: 721 175 370, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Předplatné časopisů

nepravidelně

Můžete si u nás předplatit dva časopisy. Bránu, měsíčník Církve bratrské, a Život víry, měsíčník Křesťanské misijní společnosti. Oba časopisy vám pomohou sledovat současná témata a události ve světě víry.

Odpovědná osoba: Hana Kyselová

 

Vnitřní uzdravení

nepravidelně

Služba vnitřního uzdravení vychází ze skutečnosti, že Boží plán záchrany zahrnuje celého člověka. Nejde tedy jen o spasení, ale celkovou vnitřní proměnu. Tato služba člověku pomáhá přijmout to, co pro něho Bůh připravil, uvědomit si vnitřní bloky, s pomocí Boží je překonat a přijmout Boží jednání v jeho životě.

Služba vnitřního uzdravení má republikový, dokonce mezinárodní přesah. Přišla k nám z Holandska a spolupráce s nizozemskými zakladateli stále pokračuje. Společně připravují konference vnitřního uzdravení, v roce 2015 v Mostě, Praze a Ostravě.

Odpovědná osoba: Mgr. Miloslava Jochmanová, mobil: 777 248 289, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Gedeon

nepravidelně

Gedeon je mezinárodní organizace, které v celé řadě světových jazyků včetně češtiny tiskne a zdarma distribuuje brožované knihy, lidově zvané Gedeonky, obsahující nejčtenější části Bible, Nové zákony a žalmy. Vychází v několika provedeních - kapesní vhodné třeba do kabelky, velké vhodné třeba pro seniory a vícejazyčné vhodné třeba pro hotely.

V našem sboru je několik členů tohoto sdružení.

Odpovědná osoba: Luboš Růžička, mobil: 723 720 752, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Staršovstvo sboru

středa ve druhém a čtvrtém týdnu v měsíci 18:30 - 21:00

Staršovstvo je sborem pověřeno k vedení sboru a nesení s tím spojené zodpovědnosti. Staršovstvo rozhoduje o klíčových záležitostech sboru. Členové sboru mohou požádat o setkání se staršovstvem. Setkání starších probíhají dvakrát měsíčně.

odpovědná osoba: Libor Trousil, mobil: 731 140 338, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Technická podpora

Kuchyně

Odpovědná osoba: Luboš Růžička, mobil: 723 720 752, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ozvučení

Odpovědná osoba: Ing. Petr Merta

Obsah tohoto webu

Odpovědná osoba: Mgr. Jan Panocha, mobil: 604 633 193, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.