Provoz sboru byl obnoven!
(za dodržení hygienických pravidel stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR)

Kdo jsme

Jsme skupinou lidí, kteří společně vyznávají víru v Ježíše Krista. Věříme, že Bůh není pouhým výplodem lidské fantazie, ale že je naším Stvořitelem a že má moc měnit lidské životy.

Naše nevelké společenství (20-30 lidí) je složené převážně z mladých rodin s dětmi, ale jsme vděční za lidi všech generací, kteří nás mohou obohacovat. Pravidelně se scházíme, abychom společně tuto víru sdíleli v osobních zkušenostech a modlitbách, chválili Boha písněmi a mohli se i navzájem povzbudit a potěšit.

Snažíme se být rodinou, ve které slouží jeden druhému a která zůstává otevřená svému okolí.

Každý je zván na pravidelná shromáždění (viz Sborový týden), kde vedle biblického výkladu zní zpěv za doprovodu hudebních nástrojů a je prostor pro sdílení osobních zkušeností s vírou v běžném životě, otázky, modlitby i pro souběžný program pro děti.

"Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout."
(Ježíš Kristus)