Církev bratrská a Diakonie CB vyzvaly k modlitbám a ke sbírce pro Ukrajinu

Milé sestry, milí bratři,

stejně jako mnozí z vás jsme zděšeni brutálním napadením Ukrajiny ruskými vojsky. Tento zlý a dopředu promýšlený krok nemá žádné ospravedlnění a přinese utrpení mnoha lidem. Zároveň se na vás obracíme s naléhavou prosbou o modlitby za Ukrajinu. Napadení Ukrajiny je pro nás o to bolestivější, že zde máme řadu přátel, naše sbory spolupracují s ukrajinskými sbory a mnozí Ukrajinci, které dobře známe, žijí mezi námi.

Modleme se, aby Pán Bůh odstranil ty, kteří zlo této války rozpoutali a kteří mají zájem na jeho pokračování, prosme, aby se ruská agrese zastavila a nedošlo k dalšímu krveprolití. Přimlouvejme se za naše sestry a bratry, kteří jsou spolu s ostatními vystaveni násilí.

Chceme se jako církev modlit a zároveň navázat na dlouhou tradici naší pomoci Ukrajině. Proto se chceme připojit ke sbírce, kterou vyhlašuje Diakonie Církve bratrské. Přispět můžete na transparentní účet veřejné sbírky Matouš 25:

Číslo účtu: 2301173860/2010. VS platby: 300, do poznámky k platbě prosím uveďte Ukrajina.

Najdeme způsob a cestu jak tuto pomoc cíleně dopravit k lidem, kteří se v důsledku válečného konfliktu ocitli nebo ocitnou v těžké situaci.

David Novák, předseda Rady CB

Bronislav Matulík, první místopředseda Rady CB

Roman Kysela, Diakonie CB

40 dní s Biblí

Srdečně Vás zveme k již tradiční předvelikonoční akci 40 dní s Biblí. Téma letošního cyklu čtení a zastavení je Kristus a kristovci v žalmech.

Každý čtvrtek od 18:00 budou probíhat ve sborovém domě Rozhovory nad Biblí k příslušnému tématu podle rozpisu v tabulce. První setkání se uskuteční 10.3.2022.