Kdo jsme

Tým kostela Nový JičínKostel Nový Jičín? Nehledejte žádnou novou stavbu, hledali byste marně. Náš kostel jsou lidé, ne budova.

Jsme běžní lidé dnešní doby. Ženy, muži. Staří i mladí. Někteří nadšení, jiní zdrženliví. Jsou mezi námi lidé vzdělaní více i méně. Jednu věc máme společnou – učíme se poznávat a následovat Boha. Boha, který není jen vesmírnou energií nebo bájnou postavou ze starých knih. Boha, který je živý a dává našim životům smysl. Někdo o Bohu zatím jen přemýšlí, někdo už s Bohem prožil část života. Každý je vítán.

Zastřešuje nás sbor Církve bratrské ve Vsetíně – Jasence. Církev bratrská je jedna ze státem uznaných protestantských církví, jejíž kořeny sahají do šedesátých let 19. století. Církev bratrská funguje v Česku i na Slovensku. Náš kostel i celá církev udržuje vztahy s dalšími křesťanskými církvemi i organizacemi, se kterými různými způsoby spolupracujeme.