O Bibli

Bible je unikátní knihou, která mocně ovlivnila nejen historii západní civilizace, ale také životy konkrétních lidí v konkrétním čase. Jako křesťané věříme, že to není jen obyčejná kniha, ale že je to lidmi zapsané Boží slovo, tj. že Bible je inspirována Bohem. Ale ať již věříme nebo nevěříme v Boha, určitě stojí za to se s Biblí seznámit, a tak zde o ní uvádíme několik údajů.

Bible se představuje

Název Bible pochází z řeckého slova „ta biblia“, což znamená „knihy“ nebo „svitky“. Název je to výstižný, neboť Bible je vlastně knihovnou, která se skládá z 66 samostatných knih (v některých vydáních se vyskytuje ještě 9 takzvaných deuterokanonických knih).
Bible se dělí na dvě hlavní části – Starý zákon a Nový zákon.
Starý zákon je větší částí Bible obsahující 39 knih, obsahuje popis stvoření světa Bohem, dějiny Izraele, žalmy a různá proroctví o Mesiáši, tj. člověku, který umožní obnovit poničený vztah mezi lidmi a Bohem.
Nový zákon je menší částí a je tvořen 27 knihami. První čtyři knihy se jmenují evangelia a popisují pozemský život Ježíše Krista, který je tím zaslíbeným Mesiášem. Další knihy popisují vznik křesťanské církve a dopisy různým místním církvím nebo různým lidem. Poslední knihou je zjevení neboli apokalypsa.
Bible vznikla nejprve ústním tradováním, které bylo běžné v židovské kultuře a teprve později byly jednotlivé knihy zaznamenány písemně. Autorů je cca 40 a pocházeli z různých sociálních i kulturních vrstev jako křesťané věříme, že všichni byli inspirováni samotným Bohem. Bible byla zaznamenávána v průběhu zhruba 1500 let.
Jak již bylo napsáno výše, Bible je spíše knihovnou než jednou knihou, a tak v ní najdeme rozličné žánry – poezii, dopisy, apokalypsu, historické knihy, vyprávění, prorocké knihy, přísloví atd.
Bible byla původně zapsána ve třech jazycích – hebrejštině, aramejštině a řečtině. Později byla přeložena do mnoha jazyků a stále je i dnes překládána do nových jazyků.
Bible je dlouhodobě nejprodávanější knihou na světě, podle internetové encyklopedie Wikipedie se jí prodalo přibližně 6,7 miliard kusů (údaj ze dne 25.3.2012).