ZRUŠENO: 28.3.2020 Konference OMARu Sexuální zneužití


Téma Konference: Sexuální zneužití

Porozumění, prevence a ochrana v církevním i rodinném kontextu.

ZRUŠENO! – 28. března 2020, 10.00 až 16.00 hodin, Sbor Církve bratrské Praha 1 – Soukenická 15

Přednášky:
Evangelikální církev a zneužití autority – přednášející Bc. David Novák M.Th. představí Církev bratrskou a podobné evangelikální církve, popíše reálie, specifika, spektrum služeb a poukáže na nebezpečí, se kterými se křesťané mohou setkat v praxi při pastoraci lidí, na zranění, se kterými také někteří do církve přicházejí, a položí zásadní otázku, zda je sexuální zneužití i náš problém.
Právní odpovědnost církve a jejích pracovníků za sexuální delikty – přednášející JUDr. Bc. Daniel Bartoň, Ph.D, LL.M. se zaměří na otázky: Jak přistupuje k sexuálnímu zneužívání právo? Za co může být odpovědný prostý církevní pracovník a za co člověk ve vedoucím postavení? Jak může církev sexuálnímu zneužívání předcházet a co jí hrozí, když v této oblasti nebude nic dělat?
Sexuální zneužití, ochrana a prevence – přednášející P. ThLic. Marek František Drábek, DiS. popíše traumatizující zkušenost zneužití, protože se děje především známými lidmi. Pokud se to děje dokonce v církvi, kde bychom se měli setkávat s Bohem, může to být pro oběť devastující. Připomene, jak se k této situaci postavit, jak ji nepřehlédnout a jak pomoci obětem.

Konference je určena všem pastoračním pracovníkům, kteří se věnují dospělým, mladistvým i dětem a také rodičům.

Termín přihlášky a platby: nejpozději do 22.3.2020 na adrese: jana.matulikova@cb.cz
Cena 250 Kč (s obědem) – platba převodem na č.ú.: 2900230978/2010, v.s. 28032020.

Více informací a pozvánka zde: 28.3.2020 Konference OMARu – Sexualni zneuziti

Pořádá Odbor pro manželství a rodinu Církve bratrské.