Přednášky a semináře: manželé Matulíkovi


Odbor pro manželství a rodinu – nabídka přednášek sborům

Témata přednášek – Bronislav a Jana Matulíkovi

Přednášky a semináře: Matulíkovi:

1. Můj partner je někdo jiný

 • Objevování manžela/manželky
 • Od zamilovanosti ke zklamání a k novému objevování partnera
 • Životu v manželství je třeba se naučit

2. Komunikace

 • Jak a proč spolu komunikovat…
 • Teoretické základy dobré komunikace
 • Praktické rady, ukázky a nápověda

3. Konflikty

 • V manželství a rodině
 • Proč se nevyhýbat konfliktům, je vytvářet a zužitkovat
 • Jak předcházet destruktivním konfliktům.

4. Rozvod

 • Biblický pohled na rozvod
 • Volba mezi špatným a ještě horším
 • Opětovný sňatek
 • Naděje

5. Povídáme si s dětmi o sexu

 • Kdy začít?
 • Sex jako přirozená součást vztahu
 • Posilování sebevědomí dětí i rodičů

6. Co žena očekává od muže

 • Interaktivní program
 • Sdílení mužů a žen zvlášť i dohromady
 • Konfrontace s realitou zkušených žen
 • Co nám o tom říká tisíciletá zkušenost zapsaná v Bibli

7. Muž a jeho role v dnešní rodině

 • Autorita muže – vládce, agresor nebo služebník?
 • Představy lidí, co očekávají od partnerů
 • Autorita daná Bohem – lze ji vynutit či naučit
 • Nebezpečí ženské manipulace