O nás a Kontakty


Kontakty: Bronislav Matulík (předseda), tel.: +420 724 285 687, e-mail: bronislav.matulik@cb.czJana Matulíková (celocírkevní pracovník), tel.: +420 737 265 711, e-mail: jana.matulikova@cb.czAdresa: Soukenická 15, 110 00 Praha 1


Členové odboru:
Zleva: Bronislav Matulík (předseda), Jana Matulíková (celocírkevní pracovník), Tomáš Grohman (tel.:  +420 603 868 798, e-mail: tomas.grohman@gmail.com), Hana Grohmanová (tel.: +420 739 677 754, e-mail: hanka.grohmanova@gmail.com), Markéta Holečková, Lenka Vávrová (e-mail: lenvar@volny.cz), Martin Najbrt (e-mail:  mnajbrt@centrum.cz), Bohuslava Najbrtová

Bronislav MatulíkJana MatulíkováTomáš GrohmanHana GrohmanováMarkéta Holečková


Odbor pro manželství a rodinu (dále jen OMAR) je pracoviště zřízené Radou Církve bratrské.

Jeho hlavním posláním je být pomocí sborům (kazatelům, staršovstvům a dalším sborovým pracovníkům) při službě manželům, snoubencům, rovněž mužům a ženám jako jednotlivcům, rozvádějícím se párům a rozvedeným.

Hlavní činnosti, ve kterých chce OMAR sloužit sborům, jsou:

  • příprava snoubenců na manželství
  • vyučování v oblasti partnerských vztahů
  • budování a posilování rodiny
  • pomoc při řešení problémů a konfliktů ve vztazích (doprovázení)

Tuto službu chce OMAR vykonávat prostřednictvím svých pracovníků v rámci seniorátů. Uvědomujeme si, že tyto pracovníky je třeba pro tuto službu získat, vzdělávat je, být jim oporou, pomocí a zdrojem informací. Chtěli bychom být blízko sborům a poskytovat jim „servis“ v uvedených oblastech služby.