Singles – pro koho, co, s kým, kdy…


Společenství SINGLES+ se v církvi týká mladých lidí cca 30 let až lidí středního věku cca 55+, kteří jsou ekonomicky nezávislí a žijí bez partnerského vztahu.

Programy SINGLES+ jsou koncipovány jako společenství nezadaných, svobodných či rozvedených věřících lidí z protestantských církví, kteří hledají povzbuzení, prostor ke sdílení, společným aktivitám a přátelství s lidmi, kteří jsou v podobné životní situaci.

Setkávání SINGLES+ připravujeme v rámci Církve bratrské od roku 2014. První program se týkal zdravého sebevědomí a přednášel Jindřich Kabát, také David Novák a následně byli pozváni k programům Daniel Fajfr, Marie Frydrychová aj. Spolupracovali jsme rovněž s Křesťanskou misijní společností při přípravě konference.

Aktivity SINGLES+ přesahují programy připravované naším odborem (nejedná se o seznamovací akce), jsou ekumenicky otevřené a jsou pořádané lidmi z různých denominací. V rámci Církve bratrské připravujeme programy (diskuse, přednášky, tématické prohlídky, atd.) cca 5x za rok. Doporučujeme též další aktivity pro nezadané (pobyty, výlety, brigády, atd.) na jejichž pořádání se podílejí lidé z různých protestantských církví a s kterými spolupracujeme při plánování termínů tak, aby se nepřekrývali ale doplňovaly (zhruba 1x za měsíc s vyjímkou prázdnin). Naší snahou je též aby se aktivity objevovaly v různých částech ČR.

Fotogalerie SINGLES+ obsahuje z jednotlivých akcí vždy pár fotek a komentáře, které se snaží přiblížit vám jak aktivity probíhají a co jsme na nich zažili 😉 zde


 

Seznam aktuálních pozvánek pro Singles