Rozměry aktivit


Aktivity nejsou prvoplánovitě seznamovací v klasickém slova smyslu, ale budují společenství nezadaných, svobodných či rozvedených věřících lidí z protestantských církví, kteří hledají povzbuzení, prostor ke sdílení, společným aktivitám a přátelství s lidmi, kteří jsou v podobné životní situaci.

Celorepubliková setkání nezadaných:
(cca 10x za rok pro nezadané křesťany z protestantských církví nejen z ČR)

 • 2x pobyt (pořádá Apoštolská církev),
 • 5x diskusní setkání s případnou návštěvou nějaké zajímavosti (pořádá Církev bratrská),
 • 3x celodenní výlet (pořádá skupina nezadaných z různých církví, kontaktní osoba Lenka Vávrová),
 • večery chval a modliteb v rámci některých setkání,
 • brigády (v průběhu roku podle zájmu a možností, kontaktní osoba Lenka Vávrová): účelem je výpomoc kde je třeba, budování a sbližování lidí.

Zhruba v roce 2014 si někteří všimli zvětšující se skupiny nezadaných v rámci Církve a rozhodli se, že se této skupině začnou věnovat. Začaly se pořádat pobyty pro nezadané a proběhla jedna z prvních konferencí pro Singles. Ač aktivity zastřešují jednotlivé církve, tak se brzy rozšířily a staly mezidenominačními. Na popud účastníků se aktivity postupně začaly rozšiřovat se zapojením jednotlivých lidí, kterým tato služba též leží na srdcí (na podzim roku 2016 se začaly pořádat výlety a na podzim roku 2017 se uspořádaly první brigády). Zájemcům se začaly též posílat pravidelně aktuality o pořádaných akcích a začaly se budovat webové stránky pro nezadané neboli Singles.

Regionální skupiny nezadaných:

 • podporujeme setkávání v rámci jednotlivých regionů i přes jejich hranice,
 • setkání slouží k povzbuzení, prostoru pro sdílení a společným aktivitám nezadaných křesťanů z protestantských církví, kteří jsou v podobné životní situaci (nezadaní, zhruba do 10 osob),
 • četnost setkání je na dané skupině, nicméně doporučujeme, aby se termíny nekryly s termíny celorepublikových setkání nezadaných,
 • každá skupina má svého koordinátora a program závisí na skupince a je ryze aktivitou dané skupiny a do jejich aktivit nikdo jiný nezasahuje.

Regionální skupiny se zrodily po pobytu konaném v říjnu 2017, kde se objevila touha setkávat se navíc v rámci Brna a zároveň se objevil koordinátor, který si to vzal na starosti. Dalšího koordinátora máme v Kroměříži především pro celodenní výlety. Na některých místech fungují setkávání aniž bychom o nich věděli. Věříme, že přibudou též další na různých místech a s různými aktivitami.

Kromě těchto aktivit existuje samozřejmě mnoho dalšího: např. sjíždění vody, týdenní pobyt zaměřený na výlety, cyklovýlety, lyže, atd. Zda se tyto aktivity uspořádají a v jakém rozsahu je závislé od osoby (týmu) ochotné dané uspořádat.

Jak se zapojit?

 • vítáme nápady, podněty, spolupracovníky pro celorepubliková setkání,
 • nabízíme podporu novým koordinátorům pro regionální skupiny.