• V každé obci evangelium dětem

  Modlitební projekt

  V evangeliu Matouše v 9. kapitole od 35. verše čteme o tom, že Ježíš obcházel všechna města i vesnice. Když viděl ty zástupy lidí, bylo mu jich líto a právě tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ Jsem přesvědčen, že stejnou lítost jako tehdy má Ježíš i dnes nad lidmi, kteří žijí v naší zemi. Proto tato výzva k modlitbám. AHOJAHOJ Modlitby za děti pak podle slov z Matouše 9,37-38 mohou dosáhnout hned několika cílů:

  Sjednocení s Boží vůlí
  Uposlechnutí Ježíšova příkazu
  Pán „žně“ vyšle nové dělníky
  Mnoho dětí bude spaseno

  Chci Vás proto poprosit, modlete se a předejte tuto výzvu dalším věřícím.

  Petr Unucka, Havířov

  Modlíme se:
  za mladé křesťany v naší zemi, aby viděli duchovní potřeby dětí a nebáli se misijně sloužit nevěřícím dětem
  aby v každém městě, vesnici a osadě mohl v příštích letech začít svoji činnost alespoň jeden misijní klub pro děti
  za rodiny, zvláště pak za všechny rodiče v naší zemi, aby nebránili svým dětem slyšet evangelium o Ježíši

Comments are closed.