• Křesťan a kultura aneb kdo koho „osolí“

  Pozvánka na konferenci s Joelem Belzem 6. – 8. 3.
  Joel Belzje zakladatelem a hlavním redaktorem křesťanského týdeníku World.

  Vystudoval na Covenant College a na Univerzitě Iowy. Aktivně se podílí

  na vedení mnoha křesťanských organizací a je spoluautorem knihy Whirled Views.

  Poslání týdeníku World je spojit zajímavé a přesné světové zprávy s praktickým

  a vyváženým komentářem k současným událostem z perspektivy Bible.

  Více informací o časopise World najdete na webové stránce www.worldmag.com.
  AHOJAHOJ Ve 12. kapitole Listu Římanům nás apoštol Pavel vybízí, abychom

  se nepřizpůsobovali tomuto věku, nýbrž se proměnili obnovou své mysli,

  abychom mohli rozpoznávat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

  Tématem konferencí s J.Belzem bude vytváření křesťanského světového názoru

  na základě Božího slova, zhodnocení současných trendů a přemýšlení o tom,

  jaký vliv může mít křesťan skrze média, kulturu a vědu, ve sférách školství, medicíny, politiky a mezinárodních vztahů, na pracovišti a ve své rodině.

  Místo konáníCírkev bratrská

  ul. 28 října 148

  70200 Ostrava

  ProgramČtvrtek 6.3.2003

  17:00 Registrace

  17:30 19:30 Co je to křesťanský světový názor?

  19:45 20:45 Vytváření křesťanského světového názoru

  Pátek 7.3.2003

  9:00 11:00 Křesťan a média

  11:15 13:15 Křesťan a věda a medicína

  14:45 16:45 Křesťan a školství

  17:30 19:30 Křesťan a jeho rodina

  Sobota 8.3.2003

  9:00 11:00 Křesťan a kultura

  11:15 13:15 Křesťan a jeho pracoviště

  14:45 16:45 Křesťan v období války a v míru

  V rámci konference se nebude podávat jídlo, ale je možné si ho obstarat v blízkosti místa konání.

  Informace, zajištění noclehuStanislav Stebel, kazatel

  E-mail:

Comments are closed.