• Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2012

  31. 12. 2011 na silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2012.

  Sbor Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
  Přísloví 21,2
  Staršovstvo Dbejte na má nařízení a dodržujte je, já jsem Hospodin, já vás posvěcuji.
  3. Mojžíšova 20, 8
  Stanice: Bohumín Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.
  Přísloví 16, 3
  Frenštát p.R. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.
  Efezským 4, 29
  Loučky n.O. My jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
  1. Jan 4.16
  Suchdol n.O. Nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte. K jmění byť i přibývalo, neupněte srdce.
  Žalm 62, 11
  Besídka Hospodine, co je člověk, že ho bereš na vědomí, co syn člověka, že na něj myslíš?
  Žalm 144,3
  Dorost My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě.
  Římanům 15, 1
  Mládež Dbejte na má nařízení a dodržujte, já jsem Hospodin, já vás posvěcuji.
  3. Mojžíšova 20,8
  Klub seniorů U Hospodina, našeho Boha neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství.
  2. Paralipomenon 19, 7
  ELIM
  Zpěváci
  Doprovodná skupina Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm.
  Žalm 146, 15
  Maminec Usilujte o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
  1. Timoteovi 6, 11
  Vězeňská služba v Ostravě br. Jan Kočnar Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, I když jim s pomocí prodlévá?
  Lukáš 18, 7

  Hesla z roku 2011.

  Hesla z roku 2010.

  Hesla z roku 2009.

  Hesla z roku 2008.

  Hesla z roku 2007.

  Hesla z roku 2006.

  Hesla z roku 2005.

  Hesla z roku 2004.

One Responseso far.

 1. […] Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé,ale srdce zpytuje Hospodin.Přísloví 21,2 […]