• Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2013

  31. 12. 2012 na silvestra jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2013.

  Sbor Ty však buď rozhodný a mužný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh.
  1. Královská 2,2-3
  Staršovstvo Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne.
  Matouš 6, 24
  Stanice: Bohumín Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce.
  1. Samuelova 16, 7
  Frenštát p.R. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši.
  Žalm 143, 8
  Loučky n.O.
  Suchdol n.O.
  Besídka V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny.
  Přísloví 14,26
  Dorost Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti, slávu předchází pokora.
  Přísloví 15, 33
  Mládež Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.
  Filipským 2, 4
  Klub seniorů Hospodinovo milosrdenství je od věků na věků s těmi, kteří se ho bojí.
  Žalm 103, 17
  Doprovodná skupina Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí.
  Žalm 103, 7
  Maminec Ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.
  Izajáš 40, 31
  KOPR Je lépe být poníženého ducha s pokornými, než se dělit o kořist s pyšnými.
  Přísloví 16, 19
  Vězeňská služba v Ostravě br. Jan Kočnar Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle.
  Židům 12, 1-2

  Hesla z roku 2012.

  Hesla z roku 2011.

  Hesla z roku 2010.

  Hesla z roku 2009.

  Hesla z roku 2008.

  Hesla z roku 2007.

  Hesla z roku 2006.

  Hesla z roku 2005.

  Hesla z roku 2004.

Comments are closed.